معنی اصطلاحات پیش بینی والیبال :

در این آموزش بصورت کامل برای علاقه مندان به شرط بندی آنلاین ورزش والیبال اصطلاحات پیش بینی این ورزش آموزش داده می شود .

در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش کارشناسان مجله دنیای شرط بندی از طریق ایمیل دپارتمان بخش آموزش و کارشناسی در با کارشناسان مجله در ارتباط باشید .

 

شرط بندی های قبل از شروع بازی:

چنانچه بازی شروع شده و کامل انجام نشود، تمامی شرط‌ ها لغو می شوند مگر اینکه نتیجه ی شرطی پیشتر مشخص شده باشد:

برنده ی بازی

مجموع امتیازات زوج یا فرد بازی

نتیجه ی دقیق ست

نتیجه ی دوبل ( نتیجه ی ست اول و کل بازی)

هندیکپ ست های بازی

هندیکپ امتیاز های بازی

جمع امتیازها (پوینت ها)

جمع امتیاز های تیم

برای پیش بینی های تکی ست ها، در صورتی که ست به طور کامل انجام نشود شرط ها لغو خواهند شد، مگر اینکه نتیجه ی شرط مربوطه پیشتر مشخص شده باشد.

برنده ی ست اول

زوج یا فرد بودن مجموع امتیازات ست اول

هندیکپ ست اول

اختلاف برد ست اول

مجموع امتیاز های ست اول

نتیجه ی دقیق ست اول

اولین ستی که به مرحله ی ست اضافه برود

ست اول به امتیاز اضافه کشیده شود

امتیاز بعد از انجام شدن ۲/۳ از ست

در مواردی که داور امتیاز کسر کند، از نتایج رسمی برای ثبت نتایج تمامی شرط ها استفاده خواهد شد.

در صورتی که محل برگزاری بازی تغییر کند، شرط‌ هایی که از قبل بسته شده اند معتبر باقی خواهند ماند اما اگر جای تیم‌ میزبان و میهمان عوض شود، شرط‌ لغو می شود هم چنین در مواقعی که بازی در زمین میهمان برگزار شود اما تیم میزبان همچنان به طور رسمی میزبان عنوان شود در آن صورت شرط ها باقی خواهند ماند.

در رقابت هایی که دو تیم مساوی هستند و ست طلایی تعیین کننده ی صعود آن ها می باشد، (مواقعی که بازی باید برد داشته باشد اما مساوی شود) ست طلایی در ثبت نتایج شرط ها محاسبه نمی گردد.

شرط صعود تیم بر حسب پیشروی تیم به راند بعدی در مسابقات مشخصی ثبت می شود، ست های طلایی نیز اگر بازی شوند محاسبه می گردند.

بازی هایی که برگزار نشوند یا به تعویق بیافتند قانون نان رانر اعمال می گردد مگر اینکه مسابقه مجددا برنامه ریزی شده و ۴۸ ساعت پس از زمان اولیه اعلام شده برگزار گردد.

شرط بندی زنده:

شرط های زیر در صورتی که بازی کامل انجام نشود لغو می گردند مگر اینکه نتیجه ی شرطی پیشتر مشخص شده باشد:

برنده ی بازی/ شرط های ست/ جمع امتیازهای بازی/ جمع امتیازهای تیم در بازی/ هندیکپ ست های بازی.

برای پیش بینی های ست های تکی بازی در صورتی که ست به طور کامل انجام نشود شرط لغو خواهد شد، مگر اینکه نتیجه ی شرط مربوطه پیشتر مشخص شده باشد.

برای پیش بینی امتیازهای بازی در شرط بندی زنده، شرط برد تیم با امتیاز مشخص در بازی ارائه می شود. در صورتی که به دلیل اتمام گیم یا ست تیم به امتیاز تعیین شده در شرط نرسد، تمامی شرط هایی که روی آن امتیاز بسته شده اند لغو خواهند شد.

تیم پیشرو در ست فعلی و بعدی:

اگر در ست مربوطه، تعداد امتیاز های معین شده در شرط به دست نیایند، در آن صورت تیمی که برنده ی ست شود به عنوان برنده ی شرط ثبت خواهد شد.

در مواردی که داور امتیاز کسر کند، از نتایج رسمی برای ثبت شرط ها استفاده خواهد شد به جز در شرط های برنده ی مسابقه با امتیاز مشخص و شرط های امتیاز بازی که پیشتر ثبت نتیجه شده اند.

*two leg tie (رقابتی است بین دو تیم و شامل دو بازی می باشد، به این صورت که هر یک از تیم ها در یکی از بازی ها میزبان هستند. تیم برنده معمولا با جمع امتیاز های دو بازی مشخص می شود برای مثال اگر امتیاز دو بازی به قرار زیر باشد:

-بازی اول: تیم A ۳ تیم B ۱

-بازی دوم: تیم B ۳ تیم A ۲

جمع امتیاز تیم A ۵ و تیم B ۴ است، این بدان معناست که تیم A برنده ی مسابقه شده است)

برای رقابت هایی نظیر two leg tie زمانی که نتیجه ی صعود تیم با انجام ست طلایی مشخص می شود (و بازی مساوی شده باشد) در ثبت نتایج شرط ها ست طلایی محاسبه نمی گردند مگر در انواع شرط های زیر:

برنده ی بازی (tie winner) (ست طلایی اگر بازی شود محاسبه می گردد)/ مجموع امتیاز های ست طلایی/ هندیکپ ست طلایی/ زوج یا فرد بودن ست طلایی/ امتیاز اضافه ی ست طلایی/ بازی تا رسیدن به امتیاز ۵ و امتیاز۱۰ در ست طلایی/ پیشرو ست طلایی بعد از رسیدن به امتیاز ۲۰ و امتیاز ۱۰/ اختلاف امتیاز برد ست طلایی/ امتیاز دقیق ست طلایی.

در صورت داشتن هر گونه سوال با کارشناسان مجله دنیای شرط بندی در تماس باشید .

مقالات آموزشی دنیای شرط بندی
خبرهای دنیای شرط بندی
اختصاصی مجله دنیای شرط بندی
منتخب سردبیر