40 میلیون پوند شرط بندی در یک شب

بر اساس گزارشات Local Stats امشب تنها در شهر منچستر مبلغی بالغ بر 40 میلیون پوند روی پیروزی یا صعود این تیم به دور بعد شرطبندی شده است

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet