خب فوتبال شانسی هست ازکجا معلوم از7تا میزبانی که میزنیم 2تاشم ممکنه میزبان برنده نشه و مساوی بشه یا اصلا میزبانی برنده نباشه