مفهموم مغالطه مونت کارلو چیست؟

یکی از باورهای اشتباه که در میان قماربازان مغالطه قمارباز (به انگلیسی Gambler’s Fallacy) می باشد که در میان قماربازان به مغالطه مونت کارلو (به انگلیسی Monte Carlo Fallacy) نیز مشهور است.در تاریخ ۱۸ آگوست ۱۹۱۳ اتفاقی بر سر یکی از میزهای بازی رولت در کازینو مونت کارلو رخ داد که موجب شهرت یافتن این موضوع در میان قماربازان گردید، این کازینو در بندر اعیان نشین با همان نام مونت کارلو در موناکو واقع شده است که پیشتر نیز در مجله قمار و شرط بندی به معرفی این منطقه پرداخته ایم. شرح اتفاق بدینصورت بود که توپ رولت ۲۶ بار بطور متوالی در خانه های به رنگ مشکی (سیاه) قرار گرفت، برای درک بهتر این موضوع بهتر است بدانید که شانس بوجود آمدن چنین وضعیتی در بازی ۱ در مقابل ۶۶٫۶ میلیون می باشد! در این بین قماربازان بسیاری با این ایده که به هر حال چرخه تکرار رنگ مشکی به پایان خواهد رسید شروع به شرط بندی بر روی رنگ قرمز نموده بودند که این موضوع موجب باخت های سنگینی در میان آن بازیکنان گردید زیرا پیش بینی اینکه توپ رولت ۲۶ بار بصورت متوالی در خانه های مشکی رنگ بنشیند از حد تصور آنها خارج بود.در واقع این موضوع ناشی از یک تصور و بار غلط می باشد که در میان قماربازان به طور فراوان مشاهده می گردد و بدینصورت است که بر اساس آن احتمال یک پیشامد مستقل در یک دنباله تصادفی، به پیشامدهای قبلی وابسته است. برای درک بهتر این موضوع می توانید پرتاب یک سکه که یک روی آن به اصطلاح “شیر” و روی دیگر آن “خط” می باشد را در نظر بگیرید، حال باید بر این نکته تمرکز نمایید که در هر بار پرتاب سکه شانس آمدن هر روی سکه ۵۰% می باشد و اینکه تصور نماییم چندین بار تکرار یک روی سکه موجب افزایش شانس در روی دیگر سکه می گردد اشتباه است. با اینکه سالها از رد این باور و تصور ذهنی می گذرد با اینحال همچنان استدلال بر مغالطه قماربازان یا همان مغالطه مونت کارلو را می توانید در میان بسیاری از افراد که در سرگرمی های قمار و شرط بندی مشغول بازی هستند بیابید.

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet