اخیرا با یک وب سایت آشنا شدم ***. توی این وب وس سایت میتونید تجربه خرید منفی و مثبت در مورد یک وب سایت یا پیچ اینستاگرام ثبت کنید. اینطوری بقیه میفهمن اون کسب و کار معتبره یا نه. اینطوری کسب و کارهای بد شناسایی و حذف میشن و کسب و کارهای خوب رشد میکنن