تبلیغات

چرا در بازی پوکر همیشه نباید بصورت اتوماتیک بازی کرد؟

 

به قلم مارتین هریس – وقتی قرار است شروع به توصیه استراتژی های هولدم نامحدود بکنیم، بازی در پیش فلاپ معمولا جنبه محبوب تری برای بازیکنان مبتدی به شمار می رود. یادگیری در خصوص انتخاب دست های اولیه، طیف های آغازین پیش فلاپ و بازی از موقعیت می تواند مواردی منطقی برای شروع یادگیری باشد تا بازیکن خود را برای موقعیت های پیچیده بعدی آماده کند.

بسیاری از کتاب های استراتژی هولدم نامحدود در واقع براساس مراحل مختلف هر دست تنظیم شده اند و به ترتیب هر بخش را به پیش فلاپ، فلاپ، ترن و ریور اختصاص می دهند که مشخص می کند نکات مربوط به پیش فلاپ در واقع پیش نیاز مراحل بعدی است. همچنین به خاطر اینکه بسیاری از نکات پیش فلاپ، موارد ساده ای هستند، در ابتدای راه از سوی بازیکنان درک شده و بعدا با جابجایی بازیکنان به مفاهیم پیچیده تر، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

با این حال، متیو پیت در یکی از یادداشت هایش خاطرنشان می کند حتی اگر بسیاری از بازیکنان با تجربه ادعا کنند پیش فلاپ ساده ترین خیابان پوکر است، همین سادگی ممکن است برای بازیکنان مشکل ساز شود. از آن جمله تامل ناکافی در پیش فلاپ و ایجاد موقعیت های سخت در خیابان های بعدی است. متیو این طور توضیح می دهد:

یکی از مشکلاتی که ساده بودن موقعیت (پیش فلاپ) موجب می شود این است که بازیکنان توجه کافی به تصمیمات پیش فلاپ خود نشان نمی دهند. به جای این، به شکلی اتوماتیک (خودکار) بازی می کنند که مثلا وقتی دست X آمد، همیشه از موقعیت Y، افزایش داده شود. به خاطر این است که در گذشته همیشه چنین کرده اند و دیده اند بقیه هم به این شکل رفتار می کنند.

حضور در موقعیت کات آف یا باتن چیزی است که سبب می شود بازیکنان فکر کنند باید خیلی تهاجمی باشند و با دست های خیلی بیشتری نسبت به سایر موقعیت ها، وارد بازی شوند. بازیکنان با دست های اولیه خود در این موقعیت ها بسیار شل (بازی در تعداد دست های بیشتر نسبت به میانگین مورد انتظار) هستند و در نتیجه در ادامه دست خود را به دردسر می اندازند.

به بیان دیگر، چیزی مثل افزایش از موقعیت آخر که شاید به نظر بازی صحیحی در پیش فلاپ باشد، گاهی اوقات می تواند اولین قدم برای ایجاد شرایط سخت در ادامه تلقی شود؛ چیزی که اگر بازیکن رفتار رباتی (اتوماتیک) نشان ندهد، قابل اجتناب است. متیو توضیحاتش را با اشاره به سهم شانس (ارزش مورد انتظار دست یک بازیکن از لحاظ ریاضی در یک دست پوکر، که از طریق ضرب میزان پول موجود در پات در احتمال برد بازیکن محاسبه می‌ شود. اگر احتمال تساوی وجود داشته باشد، شامل احتمال تساوی ضرب در نصف اندازه پات هم می‌شود) پیش فلاپ ادامه می دهد و می گوید با در نظر گرفتن این فاکتور، بازیکنان می توانند خود را از قرار دادن در موقعیت سخت، نجات دهند و چیپ هایشان را به راحتی و به خاطر رفتار خودکار همیشگی، از دست ندهند.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet