تبلیغات

 

دانشمندان کنجکاوی میمون ها درباره قمار را مورد آزمایش قرار دادند!

گروهی از دانشمندان با بررسی بر روی تاثیرات قمار بر رفتار میمون ها سعی در پی بردن به تاثیر مساله کنجکاوی در قماربازان دارند. پیشتر در سال ۲۰۱۵ این گروه از دانشمندان حوزه اعصاب (Neuroscientists) از دانشگاه های کلمبیا و Rochester نتایج تحقیقات خود را در مورد حس کنجکاوی در میمون ها در مجله Neuron منتشر کردند.

در این تحقیقات به منظور برانگیختن حس کنجکاوی میمون ها نسبت به یک بازی قمار کامپیوتری برنامه ریزی انجام دادند که هر بار میمون ها در بازی نتیجه موفقیت آمیز بدست بیاورند به عنوان پاداش آب نوشیدنی دریافت کنند. نحوه آزمایش بدین صورت در نظر گرفته شده بود که در صفحه نمایش یک نوار طولی به عنوان مشخص کننده میزان شرط و میزان جایزه در اختیار میمون ها قرار گرفته بود و میمون ها پس از تعیین شرط باید منتظر مشخص شدن نتیجه شرط که توسط چراغ های سبز و قرمز اعلام می شد می ماندند. در مرحله بعدی برای اینکه حس کنجکاوی میمون ها را مورد ارزیابی قرار بدهند به آنها امکان دادند که بلافاصله پس از شرط بستن از نتیجه آگاه شوند و نیاز نباشد تا برای آگاهی از نتیجه انتظار بکشند و در قبال آن از میزان جایزه شان (آب نوشیدنی) کسر می گردد که نتیجه شگفت آور این بود: میمون ها حاضر می شدند حتی میزان آب نوشیدنی دریافتی شان به یک چهارم تقلیل یابد و زودتر از نتیجه شرط آگاهی یابند!  از اهداف مورد بررسی در این آزمایش بررسی میزان رضایتمندی در ارضای حس کنجکاوی بوده است که در اشخاصی که به صورت افراطی به قمار می پردازند رخ می دهد.