تبلیغات

آموزش بازی مانکالا

آموزش بازی مانکالا

 

آموزش بازی مانکالا

بازی های دورهمی جایگاه ویژه ای در شب های مهمانی و جمع های دوستانه دارند.

بازی مانکالا، یک بازی تخته ای استراتژیک است که دو بازیکن می توانند در آن شرکت کنند. برای برنده شدن در این بازی باید سنگ های بیشتری جمع آوری کنید. این بازی در سبک بازی های تخته ای است. از این نظر بازی مانکالا را می توان شبیه بازی تخته نرد دانست. در ادامه نحوه انجام این بازی را توضیح داده ایم. در ضمن ویدیوی آموزشی بازی هم قرار گرفته که می توانید متن آن را زیر ویدیو مطالعه کنید.

آموزش بازی مانکالا
آموزش بازی مانکالا

اقلام موردنیاز

2 بازیکن، تخته مانکالا با 48 سنگ.

آماده کردن مقدمات

تخته را باید بین دو بازیکن قرار داد و در هر حفره چهار سنگ می گذاریم. هر بازیکن تنها باید از شش حفره ای که در مقابلش است بازی کند. به حفره های بزرگ در انتهای تخته هم مانکالا می گوییم. مانکالای هر بازیکن در سمت راست او قرار دارد. سنگ ها تنها خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کنند (به سمت راست).

هدف بازی

در این بازی هدف این است که در مانکالای خود تعداد بیشتری سنگ در مقایسه با مانکالای رقیب جمع آوری کنید.

بازی های مشابه

در این بازی همه چیز با تخته بازی و مهره ها مشخص می شود و بازیکن باید به خوبی حفره موردنظر را انتخاب کند تا بعد از حرکت دادن سنگ ها، امتیاز بیشتری کسب کند. همه چیز به همین انتخاب ها بستگی دارد و هر حرکت اشتباه می تواند سنگ های بیشتری را روانه مانکالای رقیب کند. بدین ترتیب بازی مانکالا در طبقه بندی بازی های تخته ای قرار می گیرد و از این نظر، شبیه بازی های چکرز و چکرز چینی است.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  بهترین اپلیکیشن های نتایج و آمار بازی برای شرط بندی
آموزش بازی مانکالا
آموزش بازی مانکالا

نحوه انجام بازی

سنگ ها از یک حفره برداشته می شوند و از سمت راست شروع کرده، در هر حفره یک سنگ قرار می دهیم. اگر آخرین سنگ به مانکالای شما رسید، باید دوباره حرکت کنید. اگر آخرین سنگ یک بازیکن به یک حفره خالی در سمت خودش رسید، او می تواند سنگ های طرف مقابل را بردارد. سنگ موردنظر و سنگ های برداشته شده از سمت مقابل، همه در مانکالای آن بازیکن قرار می گیرند. وقتی بازیکنی همه سنگ ها را از سمت خودش حرکت داد، بازی تمام شده است. تمام سنگ هایی که در سمت دیگر باقی مانده، به مانکالای بازیکن منتقل می شود.

امتیازگیری

سنگ های داخل مانکالاها شمارش می شود. بازیکنی که سنگ های بیشتری در مانکالایش دارد برنده بازی است.

قوانین

  • هر بازیکن تنها باید سنگ ها را به مانکالای خودش حرکت دهد.

آموزش ویدیویی بازی مانکالا

در این ویدیو با هم نحوه انجام بازی تخته ای مانکالا را یاد می گیریم. ویدیو با مفاهیم کلی و نحوه انجام بازی شروع می شود و در ادامه وارد جزئیات بیشتری بازی می شویم.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  معرفی سایت شرط بندی معتبر در بریتانیا

آماده کرده مقدمات

تخته را بین دو بازیکن قرار می دهیم و در هر حفره چهار سنگ می گذاریم. هر بازیکن فقط از شش حفره روبرویش بازی می کند. به حفره های بزرگ انتهای تخته هم مانکالا می گوییم. مانکالای هر بازیکن در سمت راست اوست. سنگ ها فقط خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت حرکت می کنند.

هدف بازی

هدف در این بازی این است که در مانکالای خود تعداد سنگ های بیشتری در مقایسه با مانکالای رقیب داشته باشید.

آموزش بازی مانکالا
آموزش بازی مانکالا

نحوه انجام بازی

بازیکن شماره 1 شروع می کند و یکی از حفره هایش را برای بازی انتخاب می کند. سنگ های آن حفره را برمی دارد و یکی یکی در حفره ها قرار می دهد و به سمت راست حرکت می کند. اگر آخرین سنگ در مانکالای شما قرار گیرد دوباره باید حرکت کنید.

حالا بازیکن شماره 2 شروع می کند. او پنج سنگ حفره پنجم خودش را حرکت می دهد. آخرین سنگ به مانکالایش می رسد و به همین خاطر یک حرکت دیگر انجام می دهد. اگر آخرین سنگ یک بازیکن به یک حفره خالی در سمت خودش برسد، بازیکن باید سنگ های طرف مقابل را بردارد.

وقتی بازیکن شماره 1 پنج سنگ از حفره ششمش را حرکت می دهد، آخرین سنگ در یک حفره خالی در سمت خودش قرار می گیرد. سنگ موردنظر و سنگ های طرف مقابل برداشته شده در مانکالای آن بازیکن قرار می گیرد. بازیکنان به همین ترتیب نوبتی بازی می کنند.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  آموزش بازی دومینوی پای جوجه

در بازی جلوتر می رویم. وقتی یک بازیکن همه سنگ ها در طرف خودش را حرکت داده، بازی تمام شده است. حالا همه سنگ ها از حفره های سمت مقابل برداشته شده در مانکالای آن بازیکن قرار می گیرد. بازیکن شماره 2 سنگ های سمت خودش را حرکت داده و بازی تمام است. بازیکن شماره 1 سنگ های باقیمانده را برداشته در مانکالایش قرار می دهد.

آموزش بازی مانکالا
آموزش بازی مانکالا

امتیازگیری

سنگ های هر مانکالا شمارش می شود و بازیکنی که سنگ های بیشتری در مانکالایش دارد برنده است. بازیکن شماره 1 بیست و هفت سنگ دارد (برنده) و بازیکن شماره 2 هم بیست و یک سنگ.

مرور قوانین

یک بازیکن سنگ ها را فقط در مانکالای خودش حرکت می دهد. بازیکن شماره 2 از مانکالای بازیکن شماره 1 می گذرد و حرکتش را انجام می دهد. برداشتن سنگ ها فقط وقتی اتفاق می افتد که آخرین سنگ یک بازیکن در یک حفره خالی در سمت خودش قرار گیرد.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet
error: Content is protected !!