تبلیغات

احتمال کشته شدن مدیر کمپانی علی بابا توسط دولت چین

 

مدیر علی بابا کشته شده است؟

مالک شرکت بزرگ «علی بابا» و ثروتمندترین فرد چین بعد از انتقادات تند علیه دولت چین، به طرز عجیبی ناپدید شده است! وی با ۶۰ میلیارد دلار، ثروتمندترین مرد چین بود، اما درآمد آن در بازه ۲ ماهه به خاطر قوانین سختگیرانه دولت، ۱۲ میلیارد دلار کم شد.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet