تبلیغات

تبلیغات

 

هندیکپ آسیایی چیست؟ آموزش به روش ساده به همراه جدول ضرایب

هندیکپ آسیایی چیست؟ آموزش به روش ساده به همراه جدول ضرایب

 

هندیکپ آسیایی چیست؟ آموزش به روش ساده به همراه جدول ضرایب

 

هندیکپ آسیایی چیست؟

هندیکپ آسیایی یک گزینه شرط بندی است و با توجه به اینکه دو تیم چه قدرتی دارند تعیین می‌شود.

هندیکپ‌ ها فقط دو حالت برنده یا بازنده دارند و شامل اعداد صحیح (۱،۲،۳و ..) و اعداد اعشاری (۲.۵، ۰.۷۵، -۱.۵ و …) است.

در حالی که ممکن است تصور کنید در شرط بندی فقط برد و باخت وجود دارد اما مفاهیمی همچون نیم برد، نیم باخت و برگشت شرط نیز در هندیکپ آسیایی وجود دارد.

توجه داشته باشید در شرط بندی هندیکپ نتیجه بازی بعد از ثبت شرط شما محاسبه می گردد و نتیجه قبل آن هیچ تاثیری بر روی شرط شما نخواهد داشت.

 

جدول آموزشی هندیکپ آسیایی

 

هندیکپ نتیجه بازی نتیجه شرط
۰ برد برد
۰ مساوی برگشت شرط
۰ باخت باخت
۰.۲۵- برد برد
۰.۲۵- مساوی نیم باخت
۰.۲۵- باخت باخت
۰.۲۵+ برد برد
۰.۲۵+ مساوی نیم برد
۰.۲۵+ باخت باخت
۰.۵- برد برد
۰.۵- مساوی باخت
۰.۵- باخت باخت
۰.۵+ برد برد
۰.۵+ مساوی برد
۰.۵+ باخت باخت
۰.۷۵- برد با ۲ گل یا بیشتر برد
۰.۷۵- برد با ۱ گل نیم برد
۰.۷۵- مساوی باخت
۰.۷۵- باخت باخت
۰.۷۵+ برد برد
۰.۷۵+ مساوی برد
۰.۷۵+ باخت با ۱ گل نیم باخت
۰.۷۵+ باخت با ۲ گل یا بیشتر باخت
۱- برد با ۲ گل یا بیشتر برد
۱- برد با ۱ گل برگشت شرط
۱- مساوی باخت
۱- باخت باخت
۱+ برد برد
۱+ مساوی برد
۱+ باخت با ۱ گل برگشت شرط
۱+ باخت با ۲ گل یا بیشتر باخت
۱.۲۵- برد با ۲ گل یا بیشتر برد
۱.۲۵- برد با ۱ گل نیم باخت
۱.۲۵- مساوی باخت
۱.۲۵- باخت باخت
۱.۲۵+ برد برد
۱.۲۵+ مساوی برد
۱.۲۵+ باخت با ۱ گل نیم برد
۱.۲۵+ باخت با ۲ گل یا بیشتر باخت
۱.۵- برد با ۲ گل یا بیشتر برد
۱.۵- برد با ۱ گل باخت
۱.۵- مساوی باخت
۱.۵- باخت باخت
۱.۵+ برد برد
۱.۵+ مساوی برد
۱.۵+ باخت با ۱ گل برد
۱.۵+ باخت با ۲ گل یا بیشتر باخت
۱.۷۵- برد با ۳ گل یا بیشتر برد
۱.۷۵- برد با ۲ گل نیم برد
۱.۷۵- برد با ۱ گل باخت
۱.۷۵- مساوی باخت
۱.۷۵- باخت باخت
۱.۷۵+ برد برد
۱.۷۵+ مساوی برد
۱.۷۵+ باخت با ۱ گل برد
۱.۷۵+ باخت با ۲ گل نیم باخت
۱.۷۵+ باخت با ۳ گل یا بیشتر باخت
۲- برد با ۳ گل یا بیشتر برد
۲- برد با ۲ گل برگشت شرط
۲- برد با ۱ گل باخت
۲- مساوی باخت
۲- باخت باخت
۲+ برد برد
۲+ مساوی برد
۲+ باخت با ۱ گل برد
۲+ باخت با ۲ گل برگشت شرط
۲+ باخت با ۳ گل یا بیشتر باخت
۲.۲۵- برد با ۳ گل یا بیشتر برد
۲.۲۵- برد با ۲ گل نیم باخت
۲.۲۵- برد با ۱ گل باخت
۲.۲۵- مساوی باخت
۲.۲۵- باخت باخت
۲.۲۵+ برد برد
۲.۲۵+ مساوی برد
۲.۲۵+ باخت با ۱ گل برد
۲.۲۵+ باخت با ۲ گل نیم برد
۲.۲۵+ باخت با ۳ گل یا بیشتر باخت
۲.۵- برد با ۳ گل یا بیشتر برد
۲.۵- برد با ۲ گل باخت
۲.۵- برد با ۱ گل باخت
۲.۵- مساوی باخت
۲.۵- باخت باخت
۲.۵+ برد برد
۲.۵+ مساوی برد
۲.۵+ باخت با ۱ گل برد
۲.۵+ باخت با ۲ گل برد
۲.۵+ باخت با ۳ گل یا بیشتر باخت

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet
    error: Content is protected !!