بازیکنانی که به شرط بندی می پردازند دارای سلیقه های متنوعی هستند بر همین اساس در طراحی پروژه برای راه اندازی یک کازینو آنلاین موفق و در ارائه بازی های اسلات می بایست تا حد امکان انتخاب های فراوانی را در اختیار بازیکنان قرار داد بصورتی که نیازهای هر دو گروه از بازیکنان با انتخاب بازی های متنوع از میان دسته های Traffic Games و Profit Games تامین گردد.