تبلیغات

بررسی بازی کازینویی پاکِت دایس

بررسی بازی کازینویی پاکِت دایس

بازی پاکِت دایس یک بازی با تاس ساده است که در اکثر کازینو‌های آنلاین ارائه می‌شود. بازیکن از ۲ تا ۱۲ یک عدد را انتخاب می‌کند. سپس شرط می‌بندد که مجموع عدد دو تاس بازی، از عدد انتخابی او کمتر یا بیشتر باشد. مبلغی که بازیکن برنده می‌شود با احتمال برد او ارتباط مستقیم دارد. با ادامه این مطلب همراه ما باشید.

قوانین پاکِت دایس

۱- بازیکن یک شرط می‌بندد.

۲- بازیکن یک عدد بین ۲ تا ۱۲ را انتخاب می‌کند.

۳- سپس بازیکن بالا یا پایین آن عدد را انتخاب می‌کند. زیر ۲ و بالای ۱۲ قابل قبول نیست.

۴- دو تاس ریخته می‌شوند.

۵- شرط بازیکن بر اساس تاس ریخته شده برنده یا بازنده می‌شود. مثلا اگر بازیکن بالا عدد ۶ را انتخاب کرده باشد و مجموع دو تاس ۱۰ شود، بازیکن برنده می‌شود.

۶- مساوی برابر با باخت است.

بررسی احتمالات پاکِت دایس

پرتاب تاس در بازی پاکِت دایس در فهرست زیر احتمال برد شرط‌های پاکِت دایس آمده است. میزان پرداختی به نسبت ۱ به ۱ می‌باشد.

 • مجموع ۲:  بالا: ۱/۰۱ درصد | پایین: –
 • مجموع ۳: بالا: ۱/۰۷ درصد | پایین: ۳۵/۲ درصد
 • مجموع ۴: بالا: ۱/۴  درصد | پایین: ۱۱/۸ درصد
 • مجموع ۵: بالا: ۱/۳۶ درصد | پایین: ۵/۸۸ درصد
 • مجموع ۶: بالا: ۱/۶۸ درصد | پایین: ۳/۵۳ درصد
 • مجموع ۷: بالا: ۲/۳۵ درصد | پایین: ۲/۳۵ درصد
 • مجموع ۸: بالا: ۳/۵۳ درصد | پایین: ۱/۶۸ درصد
 • مجموع ۹: بالا: ۵/۸۸ درصد | پایین: ۱/۳۸ درصد
 • مجموع ۱۰: بالا ۱۱/۸ درصد | پایین: ۱/۱۸ درصد
 • مجموع ۱۱: بالا: ۳۵/۳ درصد | پایین: ۱/۰۷ درصد
 • مجموع ۱۲: بالا: – | پایین: ۱/۰۱ درصد
▬ این مطلب را هم بخوانید:  پرفروش ترین بازی های جهان در سال 2022 کدامند؟

تحلیل شرط‌های پاکِت دایس

شرط‌های پایین

در فهرست زیر احتمال برد شرط‌های زیر ۳ تا ۱۲ آمده است. دقت کنید که شما به میزان احتمال برد هر  برنده می‌شوید. مثلا احتمال برد زیر سهگ ۳۵/۵ است. یعنی ۳۵ برابر شرط اصلی برنده می‌شوید!

 • مجموع سه: ۰/۰۲۷ درصد
 • مجموع چهار: ۰/۰۸۳ درصد
 • مجموع پنج: ۰/۰۱۶ درصد
 • مجموع شش: ۰/۲۷ درصد
 • مجموع هفت: ۰/۴۱ درصد
 • مجموع هشت: ۰/۵۸ درصد
 • مجموع نه: ۰/۷۲ درصد
 • مجموع ده: ۰/۸۳ درصد
 • مجموع یازده: ۰/۹۱ درصد
 • مجموع دوازده: ۰/۹۷ درصد

شرط‌های بالا

در فهرست زیر احتمال برد شرط‌های بالای ۲ تا ۱۱ بررسی شده است.

 • مجموع دو: ۰/۹۷ درصد
 • مجموع سه: ۰/۹۱ درصد
 • مجموع چهار: ۰/۸۳ درصد
 • مجموع پنج: ۰/۷۲ درصد
 • مجموع شش: ۰/۵۸ درصد
 • مجموع هفت: ۰/۴۱ درصد
 • مجموع هشت: ۰/۲۷ درصد
 • مجموع نه: ۰/۱۹ درصد
 • مجموع ده: ۰/۰۸۳ درصد
 • مجموع یازده: ۰/۰۲۷ درصد

استراتژی پاکِت دایس

بهترین شرط‌ها بین بالای چهار و پایین چهار می‌باشد. همچنین بالای ده و پایین ده نیز احتمال برد خوبی دارند.