بازی کازینویی بلک جک بوفالو

بلک جک بوفالو همان بازی بلک جک عادی است که دو ساید بت (side bet) نیز دارد. در این مطلب به توضیح و بررسی این ساید بت‌ها خواهیم پرداخت. چراکه لازم نیست بلک جک را دوباره تحلیل کنیم.

با این همه، نتیجه ساید بت جادوی ۲۱ (magic 21) وابسته به یک استراتژی (متفاوت) بوده. که باعث می‌شود در استراتژی کلی بلک جک عادی تغییر بزرگی ایجاد شود تا بتوان از آن ساید بت نتیجه گرفت. این باعث می‌شود بلک جک بوفالو تقریبا به یک بازی متفاوت از بلک جک عادی تبدیل شود که شایسته است جداگانه بررسی شود.

آنچه در مورد این بازی قابل توجه می‌باشد این است که بازیکن اگر مجاز باشد تا روی بلک جک و جادوی ۲۱ به یک میزان شرط ببندد، برتری قابل توجهی دارد.

قوانین کلی بازی بلک جک بوفالو

در زیر قوانین کلی بازی بلک جک بوفالو بدون در نظر گرفتن ساید بت‌ها آمده است. قوانین این بازی مطابق با قوانین بازی بلک جک عادی است. و ما فرض می‌کنیم خواننده این مطلب با آن‌ها آشنایی دارد.

 • در این بازی دو ساید بت با نام‌های جادوی ۲۱ و باست بونس (bust bonus) وجود دارند.
 • در برخی از کازینو‌ها ممکن است روی نسبت حداکثر مقداری که روی جادوی ۲۱ و بلک جک شرط می‌بندید، محدودیت اعمال شود.
▬ این مطلب را هم بخوانید:  معرفی بازی کازینویی اژدهای سرخ

قوانین ساید بت جادوی ۲۱

در زیر قوانین ساید بت جادوی ۲۱ را می‌خوانید.

۱- اگر بازیکن ۲۱ امتیاز یا بلک جک نداشته باشد، شرط را می‌بازد.

۲- اگر دیلر و بازیکن هر دو ۲۱ امتیاز یا بلک جک داشته باشند، بازی مساوی و مبلغ شرط بازیکن به او بازگردانده می‌شود.

۳- میزان پرداختی این بازی زمانی که بازیکن ۲۱ امتیاز با بلک جک داشته باشد به ترتیب زیر است.

 • ۲ ورق یا بلک جک: ۶ به ۱
 • ۳ ورق: ۸ به ۱
 • ۴ ورق: ۹ به ۱
 • ۵ ورق: ۱۰ به ۱
 • ۶ ورق: ۱۰ به ۱
 • ۷ ورق: ۲۵ به ۱

۴- اگر بازیکن دوبل کند، فقط روی شرط بلک جک اعمال می‌شود و نه شرط جادوی ۲۱.

۵- اگر بازیکن اسپلیت کند، باید یک شرط جادوی ۲۱ اضافی روی هر دست جدید ببندد.

استراتژی بازی بلک جک بوفالو

تمام استراتژی‌های زیر با فرض اینکه بازی با ۶ بسته ورق انجام شود، دوبل کردن پس از اسپلیت و اسپلیت کردن مجدد با داشتن آس مجاز باشد نوشته شده.

در تصویر زیر استراتژی برای شرط جادوی ۲۱ و بلک جک در شرایطی که دیلر با داشتن یک آس و ۶ (soft 17) ورق دریافت کند، آمده است.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  درباره شرکت Betfair بیشتر بدانیم

استراتژی بازی بلک جک بوفالو-1

در تصویر زیر استراتژی برای شرط جادوی ۲۱ و بلک جک در شرایطی که دیلر با داشتن یک آس و ۶ (soft 17) ورق دریافت نکند، آمده است.

استراتژی بازی بلک جک بوفالو-2

در تصویر زیر استراتژی برای شرط جادوی ۲۱ و بلک جک در شرایطی که دیلر با داشتن یک آس و ۶ (soft 17) ورق دریافت کند، آمده است. در این بخش مقداری که روی جادوی ۲۱ شرط بسته شده ۲۰ درصد مبلغی است که روی بلک جک شرط بسته‌ایم.استراتژی بازی بلک جک بوفالو-3

همانطور که در تحلیل‌های زیر خواهید خواند، اگر روی نسبت شرط جادوی ۲۱ محدویت ۲۰ درصدی اعمال شود، بازیکن نباید روی آن شرط ببندد و شرط‌های بلک جک عادی را انتخاب کند.

تحلیل شرط‌های بازی بلک جک بوفالو 

در فهرست‌های زیر، میزان برتری کازینو با توجه به ۳ حالتی در قسمت استراتژی گفته شد، آمده است.

قسمت “حداکثر جادوی ۲۱” نشانگر نسبتی است که می‌توان روی جادوی ۲۱ شرط بست. مثلا اگر این میزان ۱۰۰ درصد باشد بدین معنی است که شما می‌توانید برابر مبلغی که روی بلک جک شرط بسته‌اید روی جادوی ۲۱ نیز شرط ببندد. اگر این میزان ۲۰ درصد باشد، شما می‌توانید فقط به اندازه ۲۰ درصد شرط بلک جک خود، روی جادوی ۲۱ شرط ببنید.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  آشنایی با مهم ترین قوانین بلک جک

در قسمت‌های “شرط بلک جک نسبی” و “شرط کلی نسبی” نرخ بازگشت سرمایه بازیکن به دو شیوه بیان شده است. یکی فقط نسبت به شرط بلک جک و دیگری نسبت به مجموع دو شرط (بلک جک و جادوی ۲۱). به طور مثال در حالتی که بازیکن می‌تواند به میزان ۱۰۰ درصد شرط بلک جک روی جادوی ۲۱ شرط ببندد، اگر ۱۰۰ دلار شرط ببندد، او در صورت برد روی هر دست ۶/۲۸ دلار برنده می‌شود.

تحلیل

 • دیلر با داشتن سافت ۱۷ ورق دریافت کند
 • حداکثر جادو ۲۱: ۱۰۰ درصد | بلک جک نسبی: ۶/۲۸ درصد
 • حداکثر جادو ۲۱: ۱۰۰ درصد | شرط کلی نسبی: ۳/۴۱ درصد
 • حداکثر جادو ۲۱: ۲۰ درصد | بلک جک نسبی: ۳/۸۴- درصد
 • حداکثر جادو ۲۱: ۲۰ درصد | شرط کلی نسبی: ۳/۲۰-
 • دیلر با داشتن سافت ۱۷ ورق دریافت نکند
 • حداکثر جادو ۲۱: ۱۰۰ درصد | شرط بلک جک نسبی: ۷/۴۸ درصد
 • حداکثر جادو ۲۱: ۱۰۰ درصد | شرط کلی نسبی: ۳/۷۴ درصد

 • تبلیغاتads right
  تبلیغاتads left
  تبلیغاتcanonbet