تبلیغات

بازی کارتی 56

بررسی بازی کارتی 56

بازی کارتی 56 جز بازی‌های فریبکارانه یا حقه‌بازی (trick-taking) است که در جنوب آسیا بسیار محبوب است. در این بازی کارت جک و نه بالاترین کارت در هر خال هستند. ما در این مقاله به معرفی این بازی کارتی می‌پردازیم.

بازیکنان و کارت‌ها

بازی کارتی 56 را می توان توسط چهار، شش یا هشت بازیکن بازی کرد که به دو گروه ثابت باید تقسیم شوند. منظور از گروه ثابت این است که در طول بازی هم گروهی‌ها تغییر نمی‌کنند. بازیکنان دو تیم به طور متناوب می‌نشینند و هر بازیکن بین دو حریف دیگر باید بنشیند.

نسخه‌های چهار و شش نفره با 48 کارت بازی می‌شوند. در این حالت بازیکنان از تمامی کارت‌های آس، شاه، بی بی، سرباز، ده و نه دو بسته ورق استاندارد 52 تایی استفاده می‌کنند. رتبه‌بندی کارت‌ها در تمام خال‌ها از بالا به پایین عبارت است از سرباز، 9، آس، 10، شاه و بی بی. زمانی که در بازی از کارت‌ها هفت و هشت استفاده می‌شود به ترتیب هشت و هفت به عنوان پایین‌ترین کارت‌های هر خال هستند و یک بسته کارت 64تایی در این حالت ایجاد می‌شود. هدف این بازی برنده شدن در ترفندهای است که در آن کارت‌های ارزشمند وجود دارد. امتیاز کارت‌ها به شرح زیر است:

 • کارت‌های‌ سرباز هر کدام 3 امتیاز
 • کارت‌های نه هر کدام 2 امتیاز
 • کارت آس هر کدام 1 امتیاز
 • کارت های ده  هر کدام 1 امتیاز
 • کارت‌های دیگر (شاه، بی بی، 8 و 7) بدون امتیاز

در یک دوره کامل این بازی در مجموع 56 امتیاز برای کارت‌ها وجود دارد که اسم بازی را نیز با توجه به آن قرار دادند.

ثبت امتیاز

برخی از کارت‌های کم (2، 3، 4، 5، و غیره) که در بازی استفاده نمی‌شوند برای ثبت امتیاز استفاده می‌شوند. این کارت‌ها به عنوان جدول شناخته می‌شوند. یک تیم بازی را با 12 کارت قرمز (دل و خشت) و دیگری با 12 کارت سیاه (پیک و گشنیز) شروع می‌کند. پس از هر دست، تیم بازنده باید همان طور که در قسمت “امتیاز” توضیح داده شده است، تعداد کارت مناسب را به تیم برنده بدهد. هنگامی که یک تیم یک دست را از دست می‌دهد و کارت کافی برای پرداخت به برنده‌ها ندارد، می‌بازد.

پخش کارت‌ها و مناقصه

پخش کارت‌ها و مناقصه در این بازی در جهت خلاف عقربه‌های ساعت است.

انتخاب دیلر

اولین دیلر با کشیدن کارت انتخاب می‌شود، بازیکنی که بالاترین کارت را بکشد دیلر است. دیلر کارت‌ها را بُر می‌زند، سپس به بازیکن سمت چپ خود می‌دهد که او نیز بار دیگر بُر بزند حال دیلر همه کارت‌ها را در دسته‌های چهارتایی به صورت یکجا پخش می‌کند. بنابراین هر بازیکن دارای 12 کارت در یک بازی 4 نفره و 8 کارت در یک بازی 6 نفره یا 8 نفره است، زیرا در بازی 8 نفره از 64 کارت استفاده می‌شود.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  معرفی بازی باربو (Barbu)

پیشنهادات

بازیکن سمت راست دیلر ابتدا پیشنهاد می‌دهد و مناقصه در خلاف جهت عقربه‌های ساعت در اطراف میز ادامه می‌یابد. در هر پیشنهاد بازیکنان باید تعداد امتیاز و خال حکم را مشخص کند. تیمی که آخرین و بالاترین پیشنهاد را ارائه می‌دهد، باید حداقل تعداد امتیاز پیشنهادی را به همراه خال حکم (یا بدون خال حکم) مشخص شده در پیشنهاد دریافت کند. حداقل پیشنهاد 28 و حداکثر البته 56 است.

در مناقصه، همه خال‌ها و “بدون خال حکم” برابر هستند. هر پیشنهاد باید از نظر عددی بیشتر از پیشنهاد قبلی باشد. بازیکنی که مایل به پیشنهاد دادن نیست می‌تواند پاس بدهد. اگر جدیدترین پیشنهاد توسط بازیکن تیم مخالف انجام شده باشد، در نوبت خودتان، به جای پیشنهاد دادن یا پاس کردن، می‌توانید پیشنهاد را “دوبرابر” کنید. اگر جدیدترین پیشنهاد دوبل توسط یکی از حریفان پیشنهادی باشد که توسط یکی از اعضای تیم شما ارائه شده است، در این صورت می‌توانید در نوبت خود “ری دوبل” کنید. یک ری دوبل به پیشنهادات پایان می‌دهد. ری دوبل یعنی پیشنهاد دوبل قبلی را دوباره دو برابر کنید.

اگر در ابتدا همه پاس بدهند، دست بدون خال حکم بازی می‌شود و به‌گونه‌ای بازی می‌شود که گویی حریف دیلر امتیاز 28 پیشنهاد داده است. اگر کسی پیشنهاد دهد، مناقصه تا زمانی ادامه می‌یابد که یا ری دوبل شود، یا یک پیشنهاد دوبل با پاس‌هایی توسط تمام بازیکنان ارائه شود. در این حالت خال حکم و امتیاز هدف، همانی است که آخرین و بالاترین پیشنهاد ارائه شده است.

چگونگی اعلام پیشنهادات

هنگام مناقصه، چندین شکل مختلف از کلمات وجود دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد. اینها عموماً معانی متعارفی دارند و برای انتقال اطلاعات به هم‌گروهی درباره کارت‌هایی که در اختیار دارند استفاده می‌شوند.

زمانی که هیچ‌کس قبلاً پیشنهاد نداده است، می‌توان از چهار سبک استفاده کرد:

 • شماره به دنبال آن خال حکم، به عنوان مثال. 28 گشنیز
 • خال به دنبال آن شماره، به عنوان مثال. گشنیز 28
 • شماره و به دنبال آن بدون خال حکم، به عنوان مثال. 28 بدون خال حکم
 • شماره به دنبال «نه»،  به عنوان مثال. 28 خیر
▬ این مطلب را هم بخوانید:  آموزش بازی اسپیت (SPIT)

پس از پیشنهاد توسط بازیکن دیگر، دو سبک اضافه می‌شود، که نشان دهنده تعداد افزایش قیمت پیشنهادی است:

 • عدد به علاوه یک عدد که به دنبال آن خال حکم، به عنوان مثال. به علاوه دو خشت (که سطح مناقصه را به 30 می‌برد اگر پیشنهاد قبلی 28 بود)
 • عدد به علاوه یک به دنبال «نه»، به عنوان مثال. به علاوه یک خیر(که سطح مناقصه را به 29 می‌رساند اگر پیشنهاد قبلی 28 بود)

علائم در بازی کارتی 56

 • راهنمای بازی کارتی 56شماره و به دنبال آن خال به طور معمول نشان می‌دهد که شما بالاترین کارت(های) آن خال را دارید.
 • خال به دنبال آن عدد، قدرت دستش شما در آن خال را نشان می‌دهد اما بدون بالاترین کارت.
 • به علاوه یک به دنبال آن خال حکم نشانگر این است که فقط بالاترین کارت را دارید. “به علاوه دو” نیز نشانگر اینکه دو کارت برتر را دارید و غیره.
 • در حالی که پیشنهاد بدون خال نشان می‌دهد که دست قدرتمند در هیچ خال خاصی را نشان می‌دهد.

رعایت قوانین فوق اجباری نیست. در برخی شرایط ممکن است تاکتیک خوبی باشد که پیشنهادی ارائه دهید که نشان دهنده کارت‌هایی باشد که در اختیار دارید، تا حریفان را گمراه کنید.

روند بازی کارتی 56

بازیکن سمت راست دیلر اولین ترفند را شروع می‌کنند. بازیکنان در صورت امکان باید از او پیروی کنند. بازیکنی که هیچ کارتی از خال رهبری ندارد می‌تواند هر کارتی را بازی کند. اگر ترفندی حاوی خال حکم باشد، بالاترین خال حکم برنده آن ترفند می‌شود. اگر‌ دو بازیکن از یک کارت استفاده کنند، بازیکنی که اول بازی کرده است برنده آن ترفند می‌شود. اگر در آن ترفند هیچ بازیکنی از خال حکم برای بازی کردن استفاده نکند، بازیکنی که با بالاترین کارت از خال رهبر بازی کرده است برنده می‌شود. برنده هر ترفند، ترفند بعدی را شروع می‌کند.

امتیازدهی

پیشنهاددهندگان در صورتی برنده می‌شوند که ترفندهایی که به دست آورده‌اند که حداقل برابر امتیازی باشد که پیشنهاد داده‌اند. در غیر این صورت می‌بازند. امتیاز با استفاده از “جدول” ثبت می‌شود (کارت‌های کم که در بازی استفاده نمی‌شوند). هر تیم مسابقه را با 12 عدد از این کارت‌ها آغاز می‌کند و طبق پیشنهاد به شرح زیر کارت‌ها را پرداخت یا دریافت می‌کند:

پیشنهاد تیم مناقصه برنده می‌شود تیم مناقصه بازنده است
28 تا 39 دریافت 1 کارت پرداخت 2 کارت
40 تا 47 دریافت 2 کارت پرداخت 3 کارت
48 تا 55 دریافت 3 کارت پرداخت 4 کارت
56 دریافت 4 کارت پرداخت 5 کارت

 پیشنهادهای 40 و بالاتر گاهی اوقات به عنوان افتخار شناخته می شوند.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  بهترین سایتهای خرید و فروش ووچر پرفکت مانی و ارزهای دیجیتال

اگر پیشنهاد نهایی دو برابر شد، تعداد کارت‌های پرداخت شده یا دریافتی دو برابر می‌شود. اگر ری دوبل شود، تعداد کارت‌های پرداختی یا دریافتی در 4 ضرب می‌شود.

تغییرات بازی کارتی 56

در برخی از انواع بازی کارتی 56 امکان پاس دادن کامل وجود ندارد. اگر آخرین بازیکن به جز تیم دیلر هستید که پیشنهاد می‌دهد و همه قبل از شما قبول کرده‌اند، مجبور هستید حداقل 28 پیشنهاد بدهید. این بدان معنی است که تا زمانی که پیشنهاد به دیلر می‌رسد، همیشه حداقل باید یک پیشنهاد وجود داشته است.

در برخی از انواع بازی کارتی اگر در دست یک بازیکن هیچ کارت امتیازداری وجود نداشته باشد (در دست بازیکن فقط کارت‌های شاه و بی بی باشد). بازیکن باید کارت‌هایش را به رو میز پرتاب کند تا دوباره دیلر کارت‌ها را پخش کند.

اگر هر هشت کارت سرباز به یک بازیکن داده شود، کارت‌ها باید توسط همان دیلر دوباره پخش شود.

در برخی از انواع بازی کارتی 56 امتیازات متفاوت است:

اگر تیمی در مناقصه پیشنهاد 40 تا 55 بدهد، در حالتی که برنده شود 2 کارت دریافت و در صورت باخت 3 کارت از دست می‌دهد. در‌ حالت پیشنهاد 56، پیشنهاده دهنده 3 کارت دریافت یا 4 کارت پرداخت می‌کند.

در یک نسخه دیگر اگر تیمی در مناقصه پیشنهاد 40 تا 48 بدهد، در حالتی که برنده شود 2 کارت دریافت و در صورت باخت 3 کارت از دست می‌دهد. در حالت پیشنهاد 49 یا بیشتر، پیشنهاده دهنده 3 کارت دریافت یا 4 کارت پرداخت می‌کند.

یک نوع بازی 56 وقتی یک پیشنهاد دو برابر می‌شود، امتیاز اصلی به جای 4 در 3 ضرب می‌شود.

کوت یا Cot چیست؟

 اگر تیم برنده تمام ترفندها را برنده شود، دو برابر تعداد کارت معمولی برنده می شود. برای جلوگیری از این امر، حریفان آن‌ها می‌توانند قبل از پایان بازی پیشنهاد تسلیم شود. اگر طرف برنده تسلیم شدن را بپذیرد، بازی به پایان می‌رسد و آن‌ها فقط تعداد معمولی کارت‌های پیشنهادی را برنده می‌شوند. اگر طرف برنده اصرار داشته باشد که تمام ترفندها را بازی کند و برنده شود، دو برابر تعداد کارت‌ها معمول برای پیشنهاد خود برنده می‌شود، اما اگر حتی یک ترفندی را از دست بدهد، دو برابر تعداد کارت‌ها معمول برای پیشنهاد خود را از دست می‌دهد.