تبلیغات

شرط بندی روی همسر !!

 

یک مرد روسى وقتى تمام داراییش را در بازى پوکر باخت، خانمش را براى دست بعد به برنده پیشنهاد داد. او باخت! همسرش طلاق گرفت و با برنده ازدواج کرد.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet
error: Content is protected !!