بدشانس ترین پرستار دنیا !!

وقتی توی شرط بندی یکی از شرط های ما می بازه با خودمون میگیم خدایا بدشانس ترین آدم روی زمین هستم ، اما جالبه بدونید این خانوم برای این عکس‌ به مدت سه سال به زندان رفت ؛ این عکس مربوط به پرستاری 23 ساله است که از خودش و بیمار در حال مرگ سلفی میگیره و در فیسبوک منتشر میکنه. این بیمار درست 5 دقیقه بعد از این عکس میمیره چون پرستار بعد از دادن غذا فراموش میکنه ماسک اکسیژن رو به صورت بیمار بزنه.

بدشانسی واقعی این هست نه اینکه شرط شما باخت میشه 🤣