معلم هشتاد ساله، برنده بخت آزمایی سیصد میلیون دلاری !

سیصد و بیست و شش میلیون دلار، این رقم کلانی است که یک معلم بازنشسته اهل نیویورک در بخت آزمایی برنده شد.

اگرچه بخت یار این مرد هشتاد ساله بود، اما همسرش هم در این برد نقش مهمی ایفا کرد.

اگر همسرش از او نمی خواست که به دلیل هوای بد تا پایان طوفان در یک پمپ بنزین بمانند و همانجا شام بخورند، شاید این مرد خوش شانس هرگز بلیط بخت آزمایی را خریداری نمی کرد و بزرگترین رقم تاریخ بخت آزمایی نیویورک را از آن خود نمی کرد. البته معلم بازنشسته اعتراف کرد که همیشه در طول زندگی به حرف همسرش گوش کرده است.
این زوج تصمیم گرفته اند با این پول به خانواده و هم محلی هایشان کمک کنند.