📌 داوود غفاری با نام شناخته شده داوود هزینه، در ترکیه بازداشت شد

وی تحت تعقیب اینترپل بدلیل پولشویی و اداره سایت های شرط بندی کلاهبردار از سمت  جمهوری اسلامی ایران بود و مدتی است دولت ترکیه درحال اجرای بازداشت افرادی است که اعلان اینترپل دارند.