معرفی برنده‌ی نیم میلیونی دومین دوره مسابقه فعال‌ترین کاربر انجمن دنیای شرط بندی در دی ماه 1399

معرفی برنده‌ی نیم میلیونی دومین دوره مسابقه فعال‌ترین کاربر انجمن دنیای شرط بندی در دی ماه 1399

با تشکر از اسپانسر خوب انجمن، گروه قدرتمند نیتروبت عزیز دومین سری از مسابقه‌ی فعال‌ترین کاربر انجمن دنیای شرط بندی را به پاس قدردانی از…