میا خلیفه : صنعت پورن زنان جوان آسیب‌پذیر را به دام می‌اندازند

میا خلیفه : صنعت پورن زنان جوان آسیب‌پذیر را به دام می‌اندازند

میا خلیفه، هنرپیشه سابق پورن، از شرکت‌های تولیدکننده فیلم پورن که “زنان جوان آسیب‌پذیررا به دام می‌اندازند”، انتقاد کرده است. میا خلیفه که ۲۶ سال دارد، می‌گوید که این شرکت‌ها “زنان…