شرط بندی ورزشی در کانکتیکاتِ آمریکا؛ مقررات iGaming از نظر قانونی در این ایالت تصویب می شود

شرط بندی ورزشی در کانکتیکاتِ آمریکا؛ مقررات iGaming از نظر قانونی در این ایالت تصویب می شود

آیین نامه شرط بندی ورزشی و بازی های آنلاین ایالت کانکتیکات، مورد تأیید کمیته بررسی مقررات قانونی ایالت (ب.م.ق.ا) قرار گرفته است. این کمیته امروز…