تبلیغات

جلوگیری از سکس ورزشکاران در المپیک به روش ژاپن با تخت های ضد سکس!

 

تخت های «ضد سکس» در دهکده المپیک در توکیو نصب شده اند. پایه این تخت‌ها از مقوا بازیافت شده و تشک ها از پلاستیک ساخته شده است.

این تختها فقط برای خوابیدن یک نفر در نظر گرفته شده‌اند. نباید روی آن ها جست و خیز کرد. تصمیم نصب تخت های مقوایی توسط کمیته بین المللی المپیک اتخاذ شده است.

در این کمیته امیدوارند که ورزشکاران در شرایط کرونایی باهم روابط جنسی و دیگر تماس های فیزیکی برقرار نکنند.

گفتنی است که ژاپن به منظور جلوگیری از شیوع کرونا ورود تماشاگران خارجی را به این کشور برای تماشای المپیک ممنوع کرده و تنها مقامات، ورزشکاران و خبرنگاران مجاز به ورود به ورزشگاه‌ها خواهند بود.

این تخت ها باعث نارضاییتی فراوان ورزشکاران و شکایت متعدد ان ها از کمیته المپیک سرو صدای زیادی را در رسانه های جهان به راه انداخته است و ورزشکاران با انتشار عکس های این تخت ها نارضایتی خود را در شبکه های اجتماعی اعلام نمودند.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet