• آموزش قوانین و اصطلاحات تخصصی شرط بندی ورزش محبوب فوتبال آمریکایی

معنی اصطلاحات پیش بینی فوتبال آمریکایی :

در این آموزش بصورت کامل برای علاقه مندان به شرط بندی آنلاین ورزش محبوب فوتبال آمریکاییبه ترتیب الویت آموزش داده می شود .

در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش کارشناسان مجله دنیای شرط بندی از طریق ایمیل دپارتمان بخش آموزش و کارشناسی در با کارشناسان مجله در ارتباط باشید .

فوتبال آمریکای شمالی (فوتبال آمریکایی) شاخه‌ای از ورزش است که در آمریکا و کانادا، از ورزش‌های انگلیسی فوتبال و راگبی تکامل یافته و در این منطقه بازی می‌شود. تفاوت اصلی فوتبال آمریکایی با فوتبال در این است که بازیکنان اجازه حمل و پرتاب توپ با دست را دارند و تفاوت اصلی آن با راگبی نیز در این است که توپ به‌طور نوبتی در کنترل یکی از دو تیم قرار دارد.

زمین بازی
زمین بازی فوتبال آمریکایی مستطیل است و از طول ۱۲۰ یارد (نزدیک به ۱۱۰ متر) و عرض ۵۳.۳ یارد (نزدیک به ۴۹ متر) تشکیل شده است. هر ده یارد زمین خط‌کشی شده است و بازی از وسط زمین که در خط ۵۰ یارد مشخص‌شده است شروع می‌شود. همچنین این بازی هفت داور دارد که دو داور در داخل زمین و بقیه در طول زمین بازی قرار دارند.
در انتهای هر زمین دو محدوده با رنگ سبز پررنگ به نام محدوده‌ی (TOUCH DOWN) مشخص شده و هر تیم که بازیکن آن با توپ به آن منطقه برسد امتیاز می‌گیرد.

جایگاه بازیکنان در زمین
فوتبال آمریکایی به‌صورت نوبتی انجام می‌شود. به این معنی که تیم مهاجم تا زمانی که یکی از شرایط جابه‌جایی مالکیت توپ اتفاق نیافتد، مالکیت توپ را از دست نمی‌دهد. هر تیم در آن واحد ۱۱ بازیکن در زمین دارد که البته تعداد کل بازیکنان تیم، بسیار بیش‌تر از این عدد می‌شود و هر تیم حداکثر ۵۳ بازیکن را در اختیار دارد. این بازیکنان نیز به سه دسته، دفاع، حمله و حالت ویژه تقسیم‌بندی می‌شوند، ضمن این‌که محدودیتی برای تعویض وجود ندارد و مربی بسته به شرایط، بازیکنان را تعویض خواهد کرد. زمان بازی در کل ۶۰ دقیقه است و در دو نیمه‌ی ۳۰ دقیقه‌ای و به عبارتی در چهار کوارتر ۱۵ دقیقه‌ای انجام می‌شود. البته زمان کلی بازی با توقف‌هایی که در زمان اتفاق می‌افتد و وقت‌های استراحت و… چیزی در حدود ۳ ساعت است.

قوانین شرط بندی عمومی
در صورتی شرط‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند که بازی بر اساس روز و ساعت محلی تعیین‌شده اجرا شود. در صورت تعویق یا توقف بازی، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد (مگر این‌که از قبل اعلام شده باشد). مگر اینکه در همان روز بازی را مجدداً اجرا یا ادامه دهند. در صورت اعلام ساعت نادرست از جانب وب سایت، به‌طور استثنا این قانون اجرا نخواهد شد.
تمامی شرط‌ها از جمله شرط‌های وقت اضافه قابل قبول هستند، مگر اینکه خلاف آن اعلام شود.
چنانچه محل برگزاری مسابقه عوض شود ولی تیم میزبان همچنان میزبان باشد، شرط‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند، ولی اگر جای تیم‌های میزبان و میهمان عوض شوند تمامی شرط‌های بسته شده لغو خواهند شد.
در شرط دو حالته، قانون پوش اجرا خواهد شد، مگر اینکه قانون دیگری برای آن تعریف شود. اگر گزینه‌ی تساوی برای انتخاب شرط وجود داشته باشد قانون پوش حذف خواهد شد. شرط‌های تکی برگردانده می‌شود و برای شرط‌های میکس قانون نان رانر اعمال می‌شود(شرط بر روی بازیکن بسته شود در صورت شرکت نکردن بازیکن، شرط لغو خواهد شد).
بازی حداقل باید به مدت ۵۵ دقیقه ادامه داشته باشد تا شرط‌ها به قوت خود باقی بمانند. (باید ۵ دقیقه یا کمتر به پایان وقت قانونی بازی مانده باشد تا شرط‌ها مورد قبول واقع شوند) اگر بازی قبل از رسیدن به ۵۵ دقیقه رها شود، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر اینکه از جانب مقامات مربوطه خلاف آن مشخص شود (شرط‌هایی که قبل از رها شدن بازی نتیجه‌ی آن‌ها مشخص‌شده باشند، به قوت خود باقی خواهند ماند). به جز شرط‌هایی که بدون هیچ قیدی مشخص‌شده باشد.

شرط بندی زنده (Live Betting)
در شرط بندی زنده، وقت اضافه نیز حساب می‌شود. امتیازهای قبل و بعد از وقت اضافه در هر حال حساب می‌شوند.

برنده (Winner)
پیش بینی برنده مسابقه شرط‌هایی که بر روی وقت اضافه بسته می‌شوند، در صورتی به قوت خود باقی خواهند ماند که وقت اضافه پس از اتمام وقت اصلی مسابقه باشد. اگر مسابقه مساوی شود، شرط‌های بسته شده بر روی برد هر دو تیم لغو خواهند شد.

بیشتر/کمتر/مجموع امتیازها (Over/Under/Total Points)
پیش بینی بیشتر یا کمتر بودن مجموع امتیازهای هر دو تیم از یک میزان مشخص شده است.

نیمه اول (First Half)
فقط شامل شرط‌های بسته شده بر روی نیمه اول بازی است. درصورتی‌که بازی قبل از پایان نیمه اول رها و لغو شود، شرط‌های نیمه اول لغو می‌شوند. چنانچه بازی در نیمه دوم لغو شود، شرط‌های نیمه اول معتبر خواهند بود. این شرط بندی شامل وقت اضافه نمی‌شود.

نیمه دوم (Second Half)
فقط شامل شرط‌های نیمه دوم و همچنین شرط‌های وقت اضافه می‌شود.

کوارتر اول/دوم/سوم
شرط‌ها بر اساس نتیجه‌ی کوارترها ثبت نتیجه می‌شوند. چنان‌چه بازی به‌طور کامل انجام نشود، شرط روی کوارتری که تمام شده باشد معتبر است.

کوارتر چهارم
شرط‌هایی که روی نتیجه‌ی کوارتر بسته می‌شوند، فقط شامل وقت اضافه می‌شوند(مگر اینکه خلاف آن اعلام شود).

نیمه/کل بازی (Half Time/Full Time)
پیش بینی نتیجه‌ی بازی در پایان نیمه و وقت کامل بازی.
اگر شما گزینه‌ی (۱/۲) را انتخاب کنید، شرط شما روی برد تیم میزبان در نیمه اول برد تیم میهمان در بازی را انتخاب نموده‌اید. وقت اضافه نیز حساب می‌شود.

زوج/فرد (Odd/Even)
پیش بینی زوج یا فرد بودن مجموع کل امتیازهای هر دو تیم.

اولین/آخرین کسب کننده امتیاز (First to score/Last to score)
پیش بینی تیمی که اولین/آخرین امتیاز را در مسابقه کسب می‌کنند. در صورتی که بازی پس از رسیدن به امتیاز رها یا لغو شود، تمامی شرط‌های بسته شده بر روی اولین امتیاز کسب کننده معتبر خواهند بود و در غیر این صورت سوخت خواهند شد. چنانچه بازی بدون کسب امتیاز هر دو تیم رها شود تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد.

مجموع امتیاز های یک تیم (Total team points)
پیش بینی بیشتر یا کمتر بودن مجموع امتیازهای هر دو تیم از یک میزانِ مشخص شده است. برد/باخت تیم بر اساس امتیازات کسب شده توسط تیم منتخب محاسبه خواهد شد.

واجد شرایط شدن (To Qualify)
در صورتی‌ که سقوط یک تیم‌ قبل از انجام بازی قطعی شده باشد، تمامی‌ شرط‌های بسته شده روی صعود تیم‌ یا برد جام، لغو خواهند شد.

وقت اضافه (Over Time)
پیش بینی اینکه بازی به وقت اضافه کشیده خواهد شد یا خیر.

بالاترین امتیاز کوارتر/نیمه (Highest Scoring Half/Quarter)
شرط روی بالاترین امتیاز گرفته شده در نیمه/کوارتر وقت اضافه محسوب شده و قانون پوش به کار برده می شود.

تاچ داون (Touchdowns)
عبور دادن توپ از خط دروازه‌ی حریف که شش امتیاز دارد، پیش بینی بیشتر یا کمتر بودن مجموع امتیازهای هر دو تیم از یک میزان مشخص شده باشد. برد/باخت تیم بر اساس تاچ داون‌های ایجاد شده توسط تیم منتخب محاسبه می‌شود.

امتیاز تاچ داون (Touchdown Scorers)
شرطی که بر روی بازیکنی که در بازی شرکت نکرده، لغو خواهد شد. چنانچه بازیکنی تا کسب امتیاز تاچ داون بازی را ادامه ندهد، شرط بسته شده بر روی تاچ داون بازیکن لغو خواهد شد.
اگر بازی رها شود، تمامی شرط‌ها لغو خواهند شد، مگر این که امتیاز تاچ داون کسب شده باشد که در این صورت فقط شرط هایی که بر روی اولین تاچ داون بسته شده است به قوت خود باقی میماند و بقیه لغو خواهند شد.

حاشیه‌ی برد (Winning Margin)
پیش بینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت امتیاز بین تیم‌ برنده و بازنده، که شامل وقت اضافه نیز می‌شود(در صورت رسیدن به وقت اضافه).

مسابقه تا ۱۰ امتیاز (Race to ۱۰)
پیش بینی اینکه کدام تیم زودتر موفق به کسب ۱۰ امتیاز می‌شود. اگر قبل از کسب ۱۰ امتیاز بازی رها شود، شرط‌ها لغو خواهند شد.

در صورت داشتن هر گونه سوال با کارشناسان مجله دنیای شرط بندی در تماس باشید.

مقالات آموزشی دنیای شرط بندی
خبرهای دنیای شرط بندی
اختصاصی مجله دنیای شرط بندی
منتخب سردبیر