تبلیغات

آشنایی با اصطلاح تیپستر در شرط بندی

 

اصطلاح تیپستر (به انگلیسی Tipster) که کاربرد آن در شرط بندی و بخصوص در پیش بینی و شرط بندی بر روی رقابت های ورزشی متداول است به شخص و یا اشخاصی که با تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات و استفاده از تجربه شان به پیش بینی نتایج مسابقات می پردازند اطلاق می گردد.

امروزه به طور معمول تیپسترها پیش بینی های خود را از طریق اینترنت و در قالب وبسایت و یا شبکه های اجتماعی با علاقمندان به شرط بندی به اشتراک می گذارند که در این میان گاهی این راهنمایی ها رایگان و در مواردی نیز می تواند همراه با هزینه باشد که در این مورد تیپسترها برای در اختیار گذاردن اطلاعات از علاقمندان مبلغی به عنوان حق اشتراک دریافت می کنند.

البته برخی تیپسترها نیز به طور سنتی و بصورت فیزیکی در محل بنگاه های شرط بندی اقدام به ارائه این خدمات می کنند.

خدمات تیپسترها در گذشته در مسابقات اسب دوانی معمول بود با اینحال امروزه افراد و شرکت های فعال در آنالیز و پیش بینی در بسیاری از رقابت ها وجود دارند، البته این فراوانی زمینه فعالیت افراد و گروه های سودجو را نیز فراهم آورده است که به جعل آمار نتایج پیش بینی شده شان می پردازند و یا راهنمایی هایی فاقد ارزش را در اختیار اشخاص قرار می دهند.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet