تبلیغات

 

استفاده از ضرایب آمریکایی در شرط بندی

قالب ضریب شرط بندی میتواند بسته به اینکه در کجای دنیا زندگی می کنید متفاوت باشد. دو گزینه معمولتر مورد استفاده اعشاری و آمریکایی اند. ولی تفاوت چیست، چگونه بازده را برای هر قالب محاسبه کنیم و هرکدام را به دیگری تبدیل کنیم؟ بخوانید تا بدانید.

قبل از اینکه وارد مثالهای محاسبه بازده شرط هایی که در قالبهای ضریب متفاوت بدست آمده شویم، مهم است که ذکر کنیم، صرف نظر از اینکه کدام قالب ضریب استفاده میکنید، سود بالقوه یکسان است، و تنها نمایش آن تفاوت دارد.

ضریب های شرط بندی آمریکایی

حالت ضریب ها نشان دهنده بازده نسبت به ۱۰۰ واحد رقم پایه است. با ضرایب پولی، هرگاه منفی (-) وجود داشت آن مقدار را میگذارید تا صد دلار ببرید، در حالی که اگر مثبت بود (+) آن مقدار را میبرید برای هر صد دلاری که شرط ببندید.

محاسبه سود با ضریب اعشاری

ضرایب اعشاری عمدتا در قاره اروپا، استرالیا و کانادا مورد استفاده قرار می گیرد. قالبی که نمایش دهنده بازده بالقوه یک شرط است، که مقدار شرط را در بر می گیرد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  BetMGM مبلغ 160 دلار شرط رایگان برای مسابقات NCAA می دهد

بازده بالقوه روی شرط که در تعریف گفته شد برای محاسبه بسیار آسان است که با ضرب مقداری که میخواهید شرط ببندید در اعداد اعشاری ارائه شده بدست میآید – فقط به یاد داشته باشید که بازده شرط شما را نیز شامل میشود. در اینجا یک مثال از ضریب اعشاری در بازار فوتبال ۱×۲ از پیناکل است:

محاسبه بازده بالقوه برای ۱۰۰ دلار روی چلسی با ضریب ۲٫۲۷۰:
ضریب * پول شرط بندی شده = ۲٫۲۷۰ * ۱۰۰ = ۲۲۷

از آنجا که این پول شرط بندی شدهتان را نیز شامل میشود، سود بالقوه ۱۲۷ دلار است.

محاسبه بازده بالقوه برای ۱۰۰ دلار شرط بر روی لیورپول با ضریب ۳٫۳۹۰:
ضریب * پول شرط بندی شده = ۳٫۳۹۰ * ۱۰۰ = ۳۳۹

محاسبه با ضریب آمریکایی

ضرایب آمریکایی بدون شک قالب پیش فرض مورد استفاده در آمریکاست. آنها یا با یک علامت مثبت یا منفی شروع میشوند، برای مثال -۱۱۰، یا +۱۲۰٫ یک عدد منفی نشانگر مقداریست که باید بگذارید تا ۱۰۰ دلار سود ببرید ( یا معادل آن در ارز انتخاب شده تان) و عدد مثبت به این معناست که چه مقدار سود می برید اگر ۱۰۰ دلار بگذارید ( و باز هم، این امر در ارز مورد نظرتان صورت میگردد).

▬ این مطلب را هم بخوانید:  4 حقیقتی که در مورد شرط بندی فوتبال باید بدانید

با استفاده از مثال بالا، اگر ۱۲۴ دلار بر روی هندیکپ -۲٫۵ واشنگتن رداسکینز با ضریب آمریکایی -۱۲۴ شرط ببندید و آنها ناجی پولتان شوند، ۱۰۰ دلار سود خواهید کرد (به علاوه ۱۲۴ دلاری که گذاشته اید). اگر ۱۰۰ دلار بر روی هندیکپ +۲٫۵ دالاس کاوبویز با ضرایب ۱۱۲+ شرط ببندید و آنها بازی را ببرند، ۱۱۲ دلار سود به شما خواهد رسید (بجز ۱۰۰ دلار خودتان).

به مانند هر قالب ضریبی، بازده بالقوه و سود برای یک شرطبند مرتبط است با مقدار شرط بندی شده. استفاده از مثال ۱۰۰ دلاری ساده ترین راه محاسبه سود از ضریب آمریکاییست، ولی در زیر فرمولی ساده برای بدست آوردن بازده بالقوه برای هر میزان شرط بندی شده آورده‌ایم.

محاسبه ضریب آمریکایی منفی:

(۱۰۰/ضریب) * پول شرط بندی شده

محاسبه ضریب آمریکایی مثبت:
(۱۰۰/ پول شرط بندی شده) * ضریب

اگر از ضریبهای مثال بالا استفاده کنیم، شما می توانید ۱۳٫۷۵ دلار بر روی وایت ساکس با -۱۲۹ ببندید و سود بالقوه تان ۱۰٫۶۶ دلاری است:

▬ این مطلب را هم بخوانید:  معرفی شرکت ۱X2gaming و لیست بازی های آن &

(۱۰۰/ضریب) * پول شرط بندی شده = (۱۰۰/۱۲۹) * ۱۳٫۷۵ = ۱۰٫۶۶

با استفاده از مثال مشابه برای ضریب مثبت، میتوانید با شرط بندی ۱۵ دلار بر روی رویالز با +۱۹۹ سود بالقوه ۱۷٫۸۵ بدست آورید:

(۱۰۰/ پول شرط بندی شده) * ضریب = (۱۰۰/ ۱۵) * ۱۱۹ = ۱۷٫۸۵

جدول تبدیل ضرایب

ضرائب آمریکایی ضرائب اعشاری ضرائب آمریکایی ضرائب اعشاری
-۱۰۱ ۱٫۹۹۰ +۱۰۰ ۲٫۰۰۰
-۱۰۵ ۱٫۹۵۲ +۱۰۵ ۲٫۰۵۰
-۱۱۰ ۱٫۹۰۹ +۱۱۰ ۲٫۱۰۰
-۱۲۰ ۱٫۸۳۳ +۱۲۰ ۲٫۲۰۰
-۱۳۰ ۱٫۷۶۹ +۱۳۰ ۲٫۳۰۰
-۱۴۰ ۱٫۷۱۴ +۱۴۰ ۲٫۴۰۰
-۱۵۰ ۱٫۶۶۷ +۱۵۰ ۲٫۵۰۰

این جدول برای تبدیل نوعی از ضریب به نوعی دیگر میتواند مورد استفاده قرار گیرد. اگر شرط مشخص یا ضریبی دارید که میخواهید تبدیلش کنید، از تبدیلگر ضریب پیناکل استفاده کنید.