وقتی باد تبدیل به دردسر برای خانوم ها می شود

یکی از بزرگتریم دردسرها برای خانوم ها دامن پوش باد است . در این پست جالبترین عکس های بالا رفتن دامن خانوم ها در زمان باد زدن رو با هم میبینیم که توسط افراد شکارچی گرفته شده . شکار صحنه های واقعی.