تبلیغات

شانس یعنی بتونی مثل این خانوم باشی !!

یک خانم اهل آیداهو دو روز پیاپی برنده لاتاری شده.
با ۲۰ دلار بلیت خریده و ۲۰۰ هزار دلار برده. همون فرداش گفته بذار دوباره بلیت بگیرم. این دفعه ۳۰۰ هزار دلار برده :)))))