تبلیغات

 

بازی کارتی اسکین (Skin)

آشنایی با بازی کارتی اسکین (Skin)

نام دیگر بازی کارتی اسکین (Skin) در آمریکا Scarne on Cards است. این بازی یک بازی بانکی است که می‌توانید آن را به صورت چند نفره بازی کنید. ما در ادامه به معرفی این بازی کارتی می‌پردازیم.

بازیکنان و کارت‌ها در بازی کارتی اسکین

برای انجام این بازی شما به یک بسته ورق 52تایی نیاز دارید. این بازی را به صورت چند نفره می‌توانید انجام دهید، حداکثر بازیکنی که می‌تواند این بازی را انجام دهد شش نفر است.

نحوه تعیین بانکدار

برای شروع بازی کارتی اسکین در گام اول شما باید بانکدار را انتخاب کنید. برای تعیین بانکدار یکی از بازیکنان شروع به پخش کارت می‌کند و به هر بازیکن یک کارت می‌دهد اولین بازیکنی که کارت آس به او داده شود، بانکدار می‌شود. در مراحل بعدی بانکدار بازیکن سمت راست بانکدار قبلی است.

شروع بازی اسکین

برای شروع بازی اسکین بانکدار باید ابتدا کارت‌ها را مخلوط کند و سپس آن را بُر بزند.

بانکدار کارت بالایی را به اولین بازیکن سمت راست خود می‌دهد. این بازیکن می‌تواند در صورت تمایل به شرط‌بندی، کارت را بپذیرد یا آن را رد کند، در این صورت کارت به بازیکن بعدی سمت راست او پیشنهاد می‌شود و به همین ترتیب در خلاف جهت عقربه‌های ساعت دور میز تا زمانی که کسی آن را بپذیرد، کارت به بازیکن بعدی پیشنهاد می‌شود. اگر همه آن را رد کنند، به عنوان یک کارت تازه در مرکز میز قرار می‌گیرد و کارت بعدی از بسته ورق‌ها خارج می‌شود به نوبت به بازیکنان ارائه می‌گردد.

اگر بازیکنی کارت را بپذیرد، بانکدار یک کارت دیگر از جعبه خارج می‌کند و رو به بالا در مقابل خود قرار می‌دهد. البته کارتی که بازیکن در مقابل خود قرار می‌دهد باید رتبه برابر با کارت بازیکن نداشته باشید.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  اطلاعاتی درباره بازی کارتی بریسکولا (Briscola)

اگر با کارت بازیکن مطابقت داشت، دو کارت منطبق کنار گذاشته می‌شوند، همه کارت‌های این رتبه اکنون مرده هستند. در این حالت باید دوباره بانکدار کارتی را از بسته ورق‌ها خارج کند و بازیکنان دوباره پیشنهاد بدهد. زمانی امکان شرط بندی وجود دارد که کارت بانکدار با کارت بازیکن یکسان نباشد.

شرط بندی توسط بازیکن در بازی اسکین

هنگامی که یک بازیکن و بانکدار کارت‌های متفاوتی داشتند، بازیکن باید حداکثر مبلغی را که می‌خواهد روی کارت اول شرط بندی کند، اعلام کند. مبلغ شرط بندی می‌تواند هر مبلغی باشد، اما بانکدار مجبور نیست کل شرط را بپذیرد.

بانکدار مقداری پول کمتر یا مساوی با شرط پیشنهادی بازیکن روی میز می‌گذارد و بازیکن باید مبلغ شرط بندی خود را با آن مطابق کند. باید حتما مبلغ شرط بندی بانکدار و بازیکن یکسان باشد. روش شرط بندی در تمامی دست‌های بعدی نیز به همین صورت است.

نحوه انجام بازی اسکین

دیلر اکنون کارت‌های بیشتری را از بالای بسته‌، یکی یکی می‌دهد. پنج احتمال وجود دارد:

کارت جدید با کارت بازیکن مطابقت دارد. بازیکن مورد نظر می‌بازد، مبلغ کل شرط بندی را جمع می‌کند. کارت بازیکن کنار گذاشته‌ می‌شود و تمام کارت‌ها برابر با آن رتبه مرده محسوب می‌شوند.

کارت جدید با کارت بانکدار مطابقت دارد. دیلر مبلغ شرط را می‌بازد و بازیکن مبلغ شرط که برنده‌ شده‌ است را برمی‌دارد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  آشنایی با بازی کارتی ترای پیکس (Tri-Peaks)

کارت جدید یک کارت تازه‌ است، رتبه‌ای که قبلا داده‌ نشده‌ است. بانکدار کارت را به بازیکن بعدی در سمت راست آخرین بازیکنی که کارت را پذیرفته‌ و قبلاً کارتی نداشته است، می‌دهد. این بازیکن ممکن است کارت را بپذیرد و مانند بازیکن اول روی آن شرط بندی کند یا آن را رد کند که در این صورت به نوبه خود به سایر بازیکنانی که قبلاً کارت ندارند پیشنهاد می‌شود. اگر هیچ کس آن را نپذیرفت، یا اگر همه بازیکنان از قبل یک کارت در بازی داشته باشند، کارت تازه برای استفاده احتمالی در آینده در مرکز میز قرار می‌گیرد.

کارت جدید با کارتی در مرکز میز استو متعلق به هیچ کس نیست (هیچ بازیکنی روی آن شرط بندی نکرده است) مطابقت دارد. دو کارت کنار گذاشته می‌شوند و کارت‌های آن رتبه اکنون مرده‌اند.

کارت جدید مرده است، زیرا دو کارت از همان رتبه قبلاً ظاهر شده است. کارت مرده کنار گذاشته می‌شود و کارت بعدی پخش می‌گردد.

شرط بندی جانبی در بازی اسکین

بازی اسکینهرگاه بازیکنی کارتی را بپذیرد، پس از شرط ‌بندی علیه بانکدار، بازیکن می‌تواند در مقابل هر بازیکن دیگری که قبلاً کارت در بازی دارد، شرط‌ بندی‌های جانبی را نیز پیشنهاد کند.

بازیکن جدید شرط بندی را پیشنهاد می‌کند و بازیکن دیگر همه، بخشی یا هیچ یک از آن را می‌پذیرد. این شرط‌های جانبی از کارت‌ها دور نگه داشته می‌شوند تا از مخلوط کردن آنها با شرط‌بندی علیه بانکدار جلوگیری شود. پیشنهاد یک شرط جانبی روی یک کارت بدون شرط بندی روی آن کارت در مقابل بانکدار ممکن نیست. وقتی کارت یک بازیکن با کارتی که توسط بانکدار ارائه می‌گردد مطابق باشد، بازیکن نه تنها به بانکدار می‌بازد، بلکه تمام شرط‌های جانبی را در مقابل بازیکنانی که کارت‌های آن‌ها هنوز در بازی است از دست می‌دهد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  راهنمای بازی کاریوکا (Carioca)

شرط بندی با کارت‌های روی میز

اگر کارت‌هایی در مرکز میز وجود داشته باشد، بازیکنی که می‌بازد حق دارد یکی از این کارت‌ها را بردارد،  و با آن علیه بانکدار شرط‌ بندی کند. همچنین او می‌تواند علیه هر بازیکن دیگری که در بازی هست نیز شرط بندی کند.

اگر کارت بانکدار با کارت‌های که نشان می‌دهد مطابقت داشته باشد در حالی که شرط‌های جانبی حل نشده بین بازیکنان وجود داشته باشد. بانکدار باید به پخش کارت‌ها هنوز ادامه دهد.

بانکدار ممکن است کارت تازه بعدی را به عنوان کارت بانکدار جدید دریافت کند، و بازیکنانی که کارت در بازی دارند ممکن است علیه این کارت شرط بندی کنند اما موظف نیستند. از طرف دیگر، بانکدار ممکن است به پخش کارت‌ها بدون کارت جدی ادامه دهد تا شرط‌های جانبی باقی مانده بین بازیکنان را حل کند.

سخن آخر

بازی کارتی اسکین یک بازی بانکی مانند لانسکونت و بلک جک است که شما می‌توانید آن را در جمع‌های خانوداگی و دوستانه انجام دهید. این بازی در بخشی از ایالات‌های آمریکا بسیار پرطرفدار و محبوب است.