• آموزش قوانین و اصطلاحات تخصصی شرط بندی ورزش محبوب بسکتبال

معنی اصطلاحات پیش بینی بسکتبال :

در این آموزش بصورت کامل برای علاقه مندان به شرط بندی آنلاین ورزش محبوب بسکتبال به ترتیب الویت آموزش داده می شود .

در صورت داشتن هرگونه سوال با بخش کارشناسان مجله دنیای شرط بندی از طریق ایمیل دپارتمان بخش آموزش و کارشناسی در با کارشناسان مجله در ارتباط باشید .

 

نان–رانر/ بدون بازیکن (Non-Runner)

مسابقات بسکتبال ان بی‌ ای باید حداقل تا “۴۵” دقیقه و لیگ‌ های دیگر تا “۳۵” دقیقه به بازی ادامه دهند تا شرط معتبر باشد، مگر اینکه چیز دیگری در قوانین گفته شده باشد.
در شرط بندی، برنده یا بازنده با توجه به نتیجه ی پایانی مسابقه(شامل وقت اضافه) مشخص می شود به شرط اینکه بازی تا حداقل زمانی که در بالا توضیح داده شده است، ادامه پیدا کند.
اگر بازی پس از حداقل زمان لغو شود و در همان روز ادامه پیدا نکند، بدون در نظر گرفتن اینکه بازی در روز دیگری ادامه پیدا کند، نتیجه ی زمان متوقف شده برای ثبت شرط در نظر گرفته می شود.
تمامی‌ شرط ها در بازی شامل وقت اضافه نیز می شوند مگر اینکه چیز دیگری در قوانین قید شده باشد.

شرط‌ بندی زنده (Live-Betting)

شرط‌ های شرط‌ بندی زنده شامل وقت اضافه نیز هستند. تمامی‌ امتیاز‌ ها محسوب شده حتی اگر قبل از بستن شرط به ثمر رسیده باشند.

شرط‌ بندی زنده ی نیمه ی دوم / چهارمین کوارتر‌ (Live Betting 2nd Half/Forth Quarter)

شرط‌ بندی زنده روی نیمه دوم / چهارمین کوارتر‌، شامل وقت اضافه.

خریدن امتیاز (Buying Points)

امتیاز خریدن به شما اجازه می دهد که مجموع امتیاز دو تیم‌ یا تعداد کلّ بازی بسکتبال را تغییر دهید.
با خریدن امتیاز شما می توانید در صورت شرط بندی روی تیم‌ ضعیف تر تعداد امتیاز بیشتری دریافت کرده و در صورت شرط بندی روی تیم‌ قوی تر، امتیاز تیم‌ را کاهش دهید. برای شرط تعداد امتیاز بیشتر یا کمتر (اور یا آندر) نیز می توانید این کار را انجام دهید. زمان شرط بندی روی “ تعداد امتیاز کمتر از” یا “ امتیاز کمتر ” یا “ آندر” همه به یک معنی‌ است. می توانید مجموع بالاتری انتخاب کنید و بالعکس برای شرط بندی امتیاز بالا می توانید مجموع کمتری انتخاب کرده و امتیاز‌ها را بنا به صلاح دید خود حرکت دهید.

نیمه‌ی اول (1st Half)

شرط ها بر اساس نتیجه ی نیمه ی اول ثبت نتیجه می شوند.
در صورتی که بازی قبل از پایان نیمه ی اول لغو شود، شرط ها لغو می شوند. در صورتی که بازی در نیمه ی دوم لغو شود، شرط‌ های نیمه ی اول معتبر بوده و ثبت نتیجه می شوند.

نیمه‌ی دوم–شرط‌ بندی قبل از شروع بازی (2nd Half–Pre Match)

شرط روی نتیجه ی نیمه دوم قبل از شروع بازی، وقت اضافه محسوب می‌ شود.

کوارتر اول/دوم/سوم (1st/2nd/3rd Quarter)

شرط ها بر اساس نتیجه ی کوارتر‌ها ثبت نتیجه می شوند.
چنانچه بازی به طور کامل انجام نشود، شرط روی کوارتری که تمام شده باشد معتبر است.

کوارتر چهارم–شرط‌ بندی قبل از شروع بازی (4th Quarter–Pre Match)

شرط روی نتیجه ی کوارتر چهارم قبل از شروع بازی، وقت اضافه محسوب می‌ شود.

بالاترین کوارتر/نیمه (Highest Half/Quarter)

شرط روی بالاترین امتیاز گرفته شده در نیمه/کوارتر. وقت اضافه محسوب نشده و قانونِ پوش به کار برده می شود.

بازیکنان (Players)

شرط‌ بندی روی عملکرد بازیکن در موفقیت‌ های گوناگون مانند: امتیاز کسب شده، پاس گل، ریباند، بلاک و پرتاب آزاد.
در صورتی که بازیکن حضور نداشته باشد شرط لغو می شود.

این نوع شرطبندی در زمان وقت اضافه قابل قبول است مگر اینکه چیز دیگری ذکر شده باشد.

عملکرد هر یک از بازیکنان به صورت مقایسه ی بازیکنان با یکدیگر تعیین می شود. ممکن است هندیکپ استفاده شده و به نتیجه ی اصلی‌ هر بازیکن اضافه شود(قانونِ پوش به کار برده می شود).

شرط‌ بندی زنجیره‌ای (Series Betting)

به شرط بندی روی تعدادی از بازی های یک لیگ می‌‌ گویند. در صورتی که تعدادی از بازی های قانونی تعیین شده انجام نشوند یا تغییر کنند، شرط لغو می شود(بنابر سازمان لیگ تعیین کننده).

بیشترین اختلاف نتیجه (Largest Margin)

شرط بیشترین اختلاف نتیجه بدون حساب کردن وقت اضافه.

اولین–۴۵/۲۵/۱۲ امتیاز (1st–12/25/45 Points)

پیش بینی‌ اینکه ابتدا کدام تیم‌ ۴۵/۲۵/۱۲ امتیاز را دریافت خواهد کرد.

اولین امتیاز (1st Scoring Play)

پیش بینی‌ اینکه اولین امتیاز چگونه به ثمر خواهد رسید.

زوج/فرد (Odd/Even)

پیش بینی‌ اینکه مجموع امتیاز‌های به دست آمده از طرف هر دو تیم‌ رقم زوج خواهد بود یا رقم فرد.

اولین زننده‌ی پرتاب “۳” امتیازی (1st 3 Pointers)

پیش بینی‌ اولین تیم‌ زننده ی پرتاب “۳” امتیازی.

اولین پرتاب آزاد (1st Free Throw)

پیش بینی‌ اولین تیم‌ گیرنده ی امتیاز از زدن پرتاب آزاد.

مجموع پرتاب‌های “۳” امتیازی (Total 3 Pointers)

شرط مجموع پرتاب‌ های “۳” امتیازی شبیه به شرط آسیایی و بیشتر/کمتر است. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع پرتاب‌ های “۳” امتیازی زده شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود.

مجموع خطاها (Total Fouls)

شرط مجموع خطاها شبیه به شرط آسیایی و بیشتر/کمتر است. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع خطاهای انجام شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود.

اولین/آخرین تیم‌ گیرنده‌ی امتیاز (1st/Last Team To Score)

پیش بینی‌ اینکه کدام تیم‌ گیرنده ی اولین/آخرین امتیاز خواهد بود.

مجموع امتیاز تیم‌ (Total Team Points)

شرط “مجموع امتیاز تیم‌” شبیه به شرط بیشتر/کمتر است. برد یا باخت شرط با توجه به مجموع امتیاز گرفته شده توسط تیم‌ منتخب مشخص می شود.

وقت اضافه (Over Time)

پیش بینی‌ اینکه آیا بازی به وقت اضافه می‌رسد یا نه.

صعود (To Qualify)

در صورتی که سقوط یک تیم‌ در تورنمنت، قبل از انجام بازی قطعی شده باشد، تمامی شرط‌ های بسته شده روی صعود تیم‌، لغو خواهند شد.

برنده‌ی گروه (Group Winner)

شرط ها با توجه به جایگاه نهایی تیم‌ در گروه مشخص می شوند.

برنده‌ی لیگ (قهرمان) (Winner)

شرط ها با توجه به جایگاه نها‌یی تیم‌ در لیگ شامل دوره ی حذفی مسابقات (پلی آف) ثبت نتیجه می شوند.

نیمه/کل بازی (مجموع دو نیمه) (Half Time/Full Time)

پیش بینی‌ نتیجه ی بازی در پایان نیمه ی اول و پایان هر دو نیمه.
مثلا: اگر یک/دو را انتخاب کنید، شما روی برد تیم میزبان در پایان نیمه اول و برد تیم میهمان در پایان بازی شرط بسته اید.

ریباند/کمک/بلاک/ربودن توپ (Rebounds/Assists/Blocks/Steals)

شرط ریباند/کمک/بلاک/ربودن توپ به شرط آسیایی یا بیشتر/کمتر شبیه است. برد/ باخت با توجه به مجموع ریباند/کمک/بلاک/ربودن توپ، انجام شده توسط هر دو تیم‌ مشخص می شود.
ریباند (Rebound): توپ را بعد از پرتاب هم تیمی به سمت حلقه قبل از برگشت به زمین وارد حلقه کردن
کمک (Assist): پاس گل دادن
بلاک (Block): سد راه شدن
ربودن توپ (Steal): ربودن یا بازگرداندن توپ از بازیکن حمله ی تیم‌ مقابل

آخرین گیرنده‌ی امتیاز در کوارتر اول/نیمه اول (Last To Score 1st Q/1st H)

پیش بینی‌ اینکه کدام تیم‌ آخرین امتیاز را در کوارتر اول/نیمه اول دریافت می‌ کند.

مانی لاین نیمه‌ی دوم (2nd Half ML)

پیش بینی‌ برنده نیمه دوم. نتیجه ی نیمه ی دوم شامل وقت اضافه نیز هست. قانونِ پوش (فسخ) نیز به کار برده می شود. چنانچه بازی در نیمه دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرط ها ثبت نتیجه شوند در غیر این صورت شرط ها لغو خواهند شد.

بیشتر/کمتر نیمه دوم (2nd Half O/U)

پیش بینی‌ مجموع امتیاز‌ های گرفته شده توسط هر دو تیم‌ در نیمه ی دوم، امتیاز‌ های نیمه ی دوم شامل وقت اضافه نیز می شود، البته در صورتی که بازی به وقت اضافه برسد.
اگر بازی در نیمه ی دوم به بعد موکول شود یا لغو شود، باید “۵” دقیقه یا کمتر از نیمه باقیمانده باشد تا شرط ها ثبت نتیجه شوند، در غیر این صورت شرط ها لغو خواهند شد.

مانی لاین کوارتر اول (1st Quarter ML)

پیش بینی‌ برنده ی کوارتر اول. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرط ها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود.

آوانس کوارتر اول (1st Quarter Spread)

پیش بینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

بیشتر/کمتر کوارتر اول (1st Quarter O/U)

پیش بینی‌ مجموع امتیاز‌ های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر اول. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

مانی لاین کوارتر دوم (2nd Quarter ML)

پیش بینی‌ برنده ی کوارتر دوم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرط ها لغو می شوند. قانون پوش به کار برده می شود.

آوانس کوارتر دوم (2nd Quarter Spread)

پیش بینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

بیشتر/کمتر کوارتر دوم (2nd Quarter O/U)

پیش بینی‌ مجموع امتیاز‌ های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر دوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

مانی لاین کوارتر سوم (3rd Quarter ML)

پیش بینی‌ برنده ی کوارتر سوم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرط ها لغو می شوند. قانونِ پوش کاربرد دارد.

آوانس کوارتر سوم (3rd Quarter Spread)

پیش بینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

بیشتر/کمتر کوارتر سوم (3rd Quarter O/U)

پیش بینی‌ مجموع امتیاز‌ های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر سوم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

مانی لاین کوارتر چهارم (4th Quarter ML)

پیش بینی‌ برنده ی کوارتر چهارم. در صورتی که کوارتر کامل بازی نشود، شرط ها لغو می شوند. قانونِ پوش به کار برده می شود.

آوانس کوارتر چهارم (4th Quarter Spread)

پیش بینی‌ برد تیم منتخب شما پس از دادن آوانس مربوطه در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

بیشتر/کمتر کوارتر چهارم (4th Quarter O/U)

پیش بینی‌ مجموع امتیاز‌ های به ثمر رسیده توسط دو تیم‌ در کوارتر چهارم. چنانچه کوارتر مورد نظر کامل نشود، شرط ها لغو می شوند.

حاشیه‌ی برد (Winning Margin)

پیش بینی‌ تیم‌ برنده و تفاوت امتیاز بین تیم‌ برنده و بازنده که شامل وقت اضافه نیز می شود(در صورت رسیدن به وقت اضافه).

در صورت داشتن هر گونه سوال با کارشناسان مجله دنیای شرط بندی در تماس باشید .

مقالات آموزشی دنیای شرط بندی
خبرهای دنیای شرط بندی
اختصاصی مجله دنیای شرط بندی
منتخب سردبیر