رابطه اعتیاد به قمار و موفقیت

بر خلاف تصور جمعی ، افراد معتاد به قمار نه تنها افراد ضعیفی نیستند بلکه تعداد بسیاری از انها در حوزه های دیگر بسیار موفق ، قدرتمند و باهوش هستند