مهدی بیات و برادرش به جرم تبانی و فیکس کردن بازی ها و شرطبندی بازداشت شدن

مهدی بیات و مجتبی برادرش ظاهرا به جرم تبانی و فیکس کردن بازی ها و شرطبندی بازداشت شدن

مهدی بیات مالک باشگاه شارلوا بلژیک هست که چند بازیکن ایرانی رو هم جذب کرد.

اتهامات فقط روی این دو شخص و باشگاه شارلوا نیست ، تیم های اندرلخت ، بروخه و استاندارد لیژ تحت بازرسی قرار دارند

فساد بزرگ در لیگ بلژیک

 

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet