سلام شما یه حساب کتاب کن فقط پولی که باختی مراحل قبل در میاره سود نمیده که 😂