تبلیغات

آیا در بازی لازم است جفت آس را فولد کنید؟

 

فولد کردن جفت آس مخصوصا در پوکر نرخ پایین بسیار سخت است. در حالی که اکثر اوقات باید مشتاق باشید با آمدن آن ها همه چیپ هایتان را وسط بگذارید، مواردی هم وجود دارد که باید به فولد کردن آن ها فکر کنید.

قبل از شروع، باید بگوییم این یادداشت بیشتر در خصوص پوکر نرخ پایین است. به این خاطر است که در این سطح، بازیکنان ضعیف-سفت بسیاری دیده می شوند. منظور این است که بازیکنان پوکر نرخ پایین، زیاد بلوف نمی زنند. مخصوصا وقتی بازیکن منفعل-سفت در ترن یا ریور برابرتان افزایش می دهد، معمولا به خاطر این است که دست خیلی خوبی دارد. بازیکن منفعل معمولا بیشتر اوقات به چک دادن و کال کردن مشغول است و بازیکن سفت تعداد دست های کمتری به نسبت بقیه بازی می کند. پس بازیکن منفعل-سفت، نه تنها دست های کمتری بازی می کند، بلکه در همان دست ها هم رفتاری غیرتهاجمی در پیش می گیرد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  موفقیت در پیش بینی ورزشی چگونه است ؟

برعکس، در پوکر نرخ متوسط و بالا، بازیکنان با مهارتی هستند که می توانند با انواع طیف ها بلوف بزنند. به این معنا نیست که این بازیکنان در این موقعیت ها ناتس (بهترین دست ممکن)، که وانمود می کنند، را نخوهند نداشت. منظور این است که آن ها توانسته اند با حداقل چند بلوف، بازی خود را متعادل و غیرقابل پیش بینی کنند.

در ادامه و براساس ویدیوی پایین، مثالی بسیار خوب از پوکر نرخ پایین مرور می کنیم که در آن، بازیکن براساس اتفاقاتی که در فلاپ رخ می دهد، باید به فولد کردن دستش فکر کند:

در این دست، برابر دو رقیب قرار داریم که رقیب اصلی از نوع ضعیف-سفت پوکر نرخ پایین است که قبلا در موردش صحبت کردیم. او با افزایش در پیش فلاپ شروع می کند و در ادامه شرط سوم کوچکی را کال می کند. ما جفت آس در اختیار داریم:

اینجا در موقعیت کلاسیک اکتشاف سِت (جستجو برای ساختن سِت آس در فلاپ و خیابان های بعدی)، در میز کامل (بازی با نفرات کامل دور میز) قرار داریم. بازیکنان سفت-منفعل همچنین عاشق کال کردن از موقعیت با تمام جفت های کوچک و متوسط و گهگاه، وصل شونده های هم خال (دو کارت پشت سرهم که خال یکسانی دارند مثل 6-5 یا 9-8 و به همین ترتیب) هستند. بنابرین، فلاپ به خوبی به طیف مورد اشاره می خورد:

▬ این مطلب را هم بخوانید:  روشهای پیش بینی ورزشی با کمک گیری از اقتصاد رفتاری

الان بسیاری از آن جفت های متوسط، سِت ساخته اند و بسیاری از وصل شونده های همخال در این فلاپ عالی عمل کرده و شاید حتی دو جفت، جفت به اضافه دست قرعه و غیره ساخته باشند.

بازی با ما از شرط کوچک آغاز می شود که شرط ادامه استانداردی پست می کنیم. شرط بزرگ کال می کند و بعد بازیکن سفت-منفعل تصمیم به آل-این می گیرد.

الان با یکی از حالت هایی در پوکر نرخ پایین روبرو هستیم که باید به اندازه قابل توجهی، به فولد کردن فکر کنید. این نوع بازیکنان هیچ وقت بدون داشتن دست مناسب، وارد بازی نمی شوند. نکته مهم دیگر این است که او نه تنها برابر یک بازیکن، بلکه مقابل 2 نفر افزایش می دهد.

این از جمله مواردی است که می تواند کمک کند بفهمید تصمیمات مختلف در پوکر نرخ پایین به چه معنایی است. حتما با موقعیت هایی روبرو می شوید که بازیکنی اقدام به بلوف دیوانه واری برابر رقیب بکند، ولی مقابل دو نفر؟ احتمالش بسیار کم است. اینجا از جمله مواردی است که اگر کال کنیم، بیشتر اوقات با سِت یا دو جفت روبرو می شویم. از این رو، بهترین تصمیم فولد است.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet