تبلیغات

دو برادر بریتانیایی به دلیل راه اندازی کازینو غیر قانونی دستگیر شدند

 

دو برادر در منطقه Cherokee کارولینای جنوبی به دلیل راه اندازی قمارخانه غیرقانونی در منزل خود دستگیر شدند، بنا به گزارش مقامات پلیس عملیات تجسس در مورد این موضوع پس از دریافت گزارش هایی در تاریخ ۲۶ ماه March آغاز گردیده است.

افسر پلیس پرونده گزارش داده است که در زمان مراجعه پلیس و ورود به این خانه ۷ شخص در آنجا حضور داشته اند که تعداد ۴ تن آنها مشغول بازی با ماشین بازی پوکر بوده اند در حالی که دو تن دیگر برای بازی انتظار می کشیدند، همچنین نفر هفتم مدیریت خانه بوده است که یک فرد ۷۰ ساله به نام Eddie Dean Heath می باشد، گزارش پلیس حاکی از وجود ۱۱ دستگاه بازی می باشد که در زمان حضور یافتن پلیس از این تعداد ۴ دستگاه در حال کار بوده اند. آنچنانکه در تصویر بدست آمده (تصویر زیر) از پلیس مشاهده می گردد بنظر می آید این کازینو بصورت محلی برای تفریح و سرگرمی در میان جمعی دوستانه و در ابعاد کوچک مشغول به کار بوده است.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet