سازمان سایبری بریتانیا از حمله هکرهای ایران و روسیه به اطلاعات این کشور در رابطه با کرونا خبر داد

حمله هکرهای ایران و روسیه به دانشگاه های بریتانیا برای سرقت اطلاعات واکسن کرونا

مرکز ملی امنیت سایبری بریتانیا از حمله هکرهای روسیه و ایران به دانشگاه ها خبر داد. این مرکز ضمن محکوم کردن این حملات گفت تاکنون هکرها موفق به سرقت اطلاعات نشده اند و هیچ اطلاعاتی درباره واکسن کرونا به سرقت نرفته است.
.
ر این اساس، هکرها می‌کوشند با نفوذ کردن به ایمیل‌ها و سرورها یافته‌های علمی دانشمندان و پزشکان را بدزدند و این اطلاعات را در اختیار مراکز علمی کشور خود قرار دهند.
.
به گفته مقامات اطلاعاتی آمریكایی نیز سازمان‌های جاسوسی خارجی درصدد شناسایی تحقیقات آمریكا در مورد واكسن كرونا بوده‌اند.
.

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet