کامبوج اعضای یک شبکه قمار غیرقانونی را دستگیر کرد

پلیس کامبوج که کمی پیشتر و در ماه مارچ تحقیقاتی را در استان Siem Reap پیرامون فعالیت های غیرقانونی قمار آنلاین آغاز کرده بود در نهایت با دستگیری عده زیادی از افراد مورد سوء ظن در حالی به این عملیات خاتمه داد که در میان دستگیر شدگان تعداد ۱۶۵ تن دارای شهروندی کشور چین می باشند.

به گزارش Phnom Penh Post بازداشت شدگان که در میانشان ۴۰ زن وجود دارد در روزهای آینده و از طریق پروازهای هوایی روزهای ۷ و ۸ آپریل از کشور اخراج خواهند شد. این عملیات که از ۲۸ مارچ به اجرا گذاشته شده بود با همکاری پلیس و دادگاه استانی Siem Reap برگزار شد و منجر به دستگیری مضنونین و توقیف ۱۵۰ دستگاه کامپیوتر گشت.

همچنین Kim Cheasan معاون پلیس مهاجرت استان Siem Reap پیشتر اعلام کرده بود پس از بازجویی به عمل آمده از دستگیر شدگان نتایج بدست آمده نشان می دهد که این افراد حدود یکماه در حال انجام فعالیت های مربوط به قمار غیرقانونی بصورت آنلاین بوده اند. بنا به گزارش دپارتمان عمومی وزارت مهاجرت کامبوج از آغاز سال پیش تا کنون ۱۷۲۴ خارجی از کشور کامبوج اخراج شده اند که از این میان ۹۲۷ تن دارای ملیت چینی بوده اند، این گزارش نشان می دهد که علت اخراج ها مربوط به جرایمی مانند ورود غیرقانونی به کشور بدون پاسپورت، استفاده از مستندات جعلی، جرایم مربوط به قمار غیرقانونی، فروش مواد و تخلفات مربوط به فعالیت های جنسی بوده است.

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left
    تبلیغاتcanonbet