تبلیغات

بازی سوپر باکارات

ترفندهای بازی کازینویی سوپر باکارات

 

سوپر باکارات از انواع بازی باکارات است که برای اولین بار در آپریل سال ۲۰۲۱ ارائه شد. این بازی بر اساس یکی از انواع باکارات که بدون کمیسیون ساخته شده است. در سوپر باکارات دیلر با مجموع شش برنده می‌شود و برنده نسبت ۱ به ۲ ژتون دریافت می‌کند.

علاوه بر شرط‌ها معمول، ۲۸ ساید بت دیگر به مجموع برد‌ها یا مساوی اضافه می‌شود.

قوانین سوپر باکارات

سوپر باکارات از قوانین معمول دریافت کارت در باکارت پیروی می‌کند. بانکدار با مجموع ۶ امتیاز برنده می‌شود که ۱ به ۲ ژتون دریافت می‌شود. این در حالی است بانکدار با برد‌های دیگر به نسبت ۱ به ۱ ژتون دریافت می‌کند. همچنین این بازی برای هر برد و مساوی با هر مجموع امتیاز ساید بت دارد.

فهرست زیر، میزان پرداختی ساید بت‌ها را نشان می‌دهد. پرداخت‌ها به نسبت ۱ به ۱ است.

 • مجموع: ۹ / بازیکن: ۶ / بانکدار: ۶ / مساوی: ۷۰
 • مجموع: ۸ / بازیکن: ۶ / بانکدار: ۷ / مساوی: ۷۰
 • مجموع: ۷ / بازیکن: ۹ / بانکدار: ۹ / مساوی: ۴۰
 • مجموع: ۶ / بازیکن: ۱۱ / بانکدار ۶ خوش شانس / مساوی ۴۰
 • مجموع: ۵ / بازیکن: ۳۰ / بانکدار: ۱۷ /مساوی: ۱۰۰
 • مجموع: ۴ / بازیکن: ۴۵ / بانکدار: ۲۵ /مساوی ۱۱۰
 • مجموع: ۳ / بازیکن: ۶۰ / بانکدار: ۶۰ /مساوی: ۱۷۰
 • مجموع: ۲ / بازیکن: ۹۰ / بانکدار ۹۰‌ /مساوی: ۲۰۰
 • مجموع: ۱ / بازیکن: ۱۸۰/ بانکدار: ۱۶۰/مساوی: ۲۰۰
▬ این مطلب را هم بخوانید:  بلک جک یا باکارات : احتمال برد کدام بازی بیشتر است؟

شرط ۶ خوش شانس یا Lucky 6 برای زمانی است که بانکدار با مجموع ۶ برنده شود. اگر مجموع امتیاز سه ورق ۶ شود بانکدار ۲۰ به ۱ برنده می‌شود. و اگر با دو ورق به ۶ امتیاز برسد، ۱۲ به ۱ برنده می‌شود.

تحلیل شرط‌های سوپر باکارات

در فهرست زیر احتمال برد و میزان پرداختی هر شرط آمده است.

 • مجموع نه : ۰/۱۲۲ درصد | ۶ به۱
 • مجموع هشت : ۰/۱۱۱ درصد | ۶ به ۱
 • مجموع هفت: ۰/۰۷۸ درصد | ۹ به ۱
 • مجموع شش: ۰/۰۶۲ درصد |  ۱۱ به ۱
 • مجموع پنج: ۰/۰۲۴ درصد | ۳۰ به ۱
 • مجموع چهار:  ۰/۰۱۷ درصد | ۴۵ به ۱
 • مجموع سه: ۰/۰۱۲ درصد | ۶۰ به ۱
 • مجموع دو: ۰/۰۰۸ درصد | ۹۰ به ۱
 • مجموعه یک: ۰/۰۰۴ درصد | ۱۰۰ به ۱

تحیل شرط بانکدار

فهرست زیر احتمال برد ساید بت‌های بانکدار در سوپر باکارات را نشان می‌دهد.

 • مجموع نه: ۰/۰۱۱۷ درصد
 • مجموع هشت: ۰/۱۰۸ درصد
 • مجموع هفت: ۰/۰۷۶ درصد
 • مجموع پنج: ۰/۰۴۲ درصد
 • مجموع چهار: ۰/۰۳۲ درصد
 • مجموع سه : ۰/۰۱۴ درصد
 • مجموع دو: ۰/۰۸۸ درصد
 • مجموع یک: ۰/۰۰۴ درصد
▬ این مطلب را هم بخوانید:  استفاده از اطلاعات ترکیب چرخشی در شرط بندی روی سقوط تیم فوتبال

تحلیل شرط ۶ خوش شانس

در فهرست زیر احتمال برد شرط ۶ خوش شانس (Lucky 6) نشان داده شده است. این شرط مخصوص بانکدار است و زمانی برنده آن می‌شود که مجموع سه یا دو ورق او ۶ باشد. میزان House Edge این شرط ۱۶/۶۸ درصد است.

 • برنده شدن با ۲ ورق:  ۰/۰۳۷ درصد
 • برنده شدن با ۳ ورق: ۰/۰۱۱۶ درصد
 • دیگر حالت‌ها: ۰/۹۴ درصد

تحلیل احتمال مساوی شدن ساید بت‌ها

در فهرست زیر احتمال مساوی شدن ساید بت‌های سوپر باکارات آمده است.

 • مجموع نه: ۰/۰۱۱ درصد
 • مجموع هشت: ۰/۰۱۰ درصد
 • مجموع هفت: ۰/۰۲۰ درصد
 • مجموع شش: ۰/۰۱۹ درصد
 • مجموع پنج:  ۰/۰۰۷ درصد
 • مجموع چهار: ۰/۰۰۷۲ درصد
 • مجموع سه: ۰/۰۰۴۴ درصد
 • مجموع دو:  ۰/۰۰۴۰ درصد
 • مجموع یک: ۰/۰۰۴۱ درصد

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left