سلام لطفا توضیح دهید منظور از یک گل بیشتر چون اوور نیم یک نیمه ضریب ۲.۵ نداره