تبلیغات

بازی پوکر چینی

آشنایی با بازی پوکر چینی (Chinese Poker)

این بازی شرط بندی چینی در هنگ کنگ و بخش‎هایی از آسیای جنوب شرقی محبوب است و در ایالات متحده نیز بازی می‌شود. در ایالات متحده این بازی با عنوان پوکر چینی شناخته می‌شود. هدف از انجام این بازی این است که با 13 کارتی که در دستتان است، سه دست پوکر (دو دست پنج کارت و یکی سه کارت) بسازید که بتوانید دست‌های پوکر ساخته شده توسط سایر بازیکنان را شکست دهید. ما در این مقاله مجله بخت نحوه انجام بازی پوکر چینی را با جزئیات آموزش می‌دهیم.

بازیکنان، کارت‌ها، مبلغ شرط بندی و پخش کارت

این بازی به صورت چهار نفر انجام می‌شود و در بازی از یک بسته کارت 52تایی استفاده می‌شود.

قبل از بازی، لازم است در مورد مبلغ شرط بندی توافق کنید. پس از توافق دیلر باید کارت‌ها را بُر بزند و به صورت یکی یکی کارت‌ها را پخش کند. در انتهای پخش کردن کارت‌ها هر بازیکن باید 13 کارت داشته باشد.

چیدمان کارت‌های در بازی پوکر چینی

هر بازیکن باید 13 کارت خود را به سه دست کارت تقسیم کند. دست اول 5 کارتی، دست میانی 5 کارتی و دست سوم 3 کارتی است. دست اول باید بهتر از دست میانی و دست میانی باید بهتر از دست سوم باشد. رتبه بندی در بازی پوکر چینی مانند رتبه بندی استاندارد پوکر است. بنابراین رتبه بندی دست‌ها به شرح زیر است:

  • تاپ استریت فلاش
  • استریت فلاش
  • کاره
  • فول هاوس
  • فلاش
  • استریت
  • سه نوع از یک کارت
  • دو جفت
  • جفت
  • های کارت

در این بازی هیچ کارت وحشی وجود ندارد.

از آنجایی که دست سوم فقط 3 کارت دارد، تنها امکان ساختن دست سه نوع از یک کارت، یک جفت و های کارت با آن وجود دارد. سه کارت متوالی یا سه کارت با یک رتبه در دست سوم ارزشی ندارد.

بازیکنان باید سه دست خود را به صورت رو به پایین در مقابل خود قرار دهند. دست سوم نزدیک به مرکز میز و دست اول نزدیک به خودشان باشد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  نقد بازی هولدم کارائیبی

امتیازدهی در بازی پوکر چینی

وقتی همه بازیکنان اماده شدند، همه بازیکنان باید سه دست خود را در معرض دید قرار دهند و هر جفت بازیکن دست‌های مربوطه را با هم مقایسه کنند. در ساده‌ترین روش پرداخت، برای هر دستی که بازیکن دیگری را شکست می‌دهید یک امتیاز دریافت می‌کنید و برای هر دستی که بازیکن دیگری شما را شکست می‌دهد، یک واحد از دست می‌دهید. وقتی دست‌ها مساوی هستند، نه برنده می‌شوید و نه می‌بازید. به عنوان مثال:

عکس

نتیجه به شرح زیر است:

West South East North دست اول دست میانی دست سوم بازیکنان
  3- 3+ North North North North v East
  1+ 1- North South South North v South
1- 1+ West North North North v West
  1+ 1- East South South East v South
1+ 1- West West East East v West
1- 1+ West South South South v West
1- 3+ 5- 3+ Total

توجه داشته باشد اگرچه دست اول West در مجموع بهترین دست (آس زیاد)، اما West به دلیل ضعیف‌تر بودن دست میانی و سوم شکست می‌خورد.  Eastمی‌توانست با قرار دادن هفت‌ها در دست وسط، کمی بهتر باشد و West را شکست دهد. همچنین توجه داشته باشید که قرار دادن سربازها در دست سوم برای East قانونی نیست. زیرا در این صورت نمی‌تواند از ده کارت باقیمانده یک دست میانی و اول بهتر ایجاد کرد.

امتیازدهی در بازی پوکر چینیدست‌های خاص

روند برنده شدن در بازی پوکر چینی، در حالت کلی به صورتی است که در بالا توضیح دادیم. با این حال، بسیاری از بازیکنان دو ویژگی دیگر را به شرط‌ها اضافه کردند. افزایش امتیاز برای دست‌های خاص و برخی از دست‌های 13 کارتی به طور خودکار برنده می‌شود. البته مهم است که قبل از بازی با بازیکنان دیگر توافق کنید، که کدام یک از این روش مجاز است و ارزش هر کدام چقدر است:

▬ این مطلب را هم بخوانید:  بررسی پوزیشن های مختلف در بازی پوکر و تاثیرات آن

امتیازات برای دست‌های خاص به شرح زیر است:

اگر دست سوم را با سه نوع کارت مشابه برنده شوید، به جای 1 امتیاز برای آن دست، 3 امتیاز دریافت خواهید کرد.

در صورتی که دست وسط را با یک فول هاوس برنده شوید، به جای 1 امتیاز برای آن دست، 2 امتیاز دریافت می کنید.

اگر دست اول (یا میانی) را با 4 عدد از یک نوع کارت برنده شوید، به جای 1 امتیاز، 4 امتیاز دریافت خواهید کرد.

در حالتی که دست اول (یا وسط) را با تاپ استریت فلاش یا استریت فلاش ببرید، به جای 1 امتیاز، 5 امتیاز برنده می شوید.

مثالی برای دست‌های خاص

این امتیازات اضافی فقط برای دست‌هایی که برنده می‌شوید به حساب می‌آیند. به عنوان مثال اگر A و B هر کدام سه کارت از یک نوع در دست سوم داشته باشند، اما B بالاتر باشد، A برای آن 3 امتیاز به B پرداخت می کند. در صورت برنده شدن، B در برابر سایر بازیکنان او همچنان 3 امتیاز دریافت می‌کند.

به عنوان مثال دست  Aبه این صورت است که 6- 6- 6، 4- 4- 4- 9- 9، شاه- شاه- شاه- 8- 8 و دست B شامل، بی بی- بی بی- 7، سرباز- سرباز- سرباز- 2- 2، آس- 5- 5- 5- 5 است.  A در دست سوم خود سه تا کارت 6 دارد بنابراین برای این دست 3 امتیاز می‌برد. اما B برای دست وسط خود 2 امتیاز و برای دست اول 4 امتیاز دریافت می‌کند. بنابراین در مجموع A باید 3 امتیاز به B پرداخت کند.

دست‌های 13 کارتی خاص

اگر قانون دست‌های خاص را در بازی پوکر چینی مجاز کنید، دست‌های 13 کارتی زیر به صورت خودکار در برابر هر دست معمولی برنده می‌شوند، اگر قبل اینکه سایر بازیکنان دست خود را آشکار کنند، بازیکن اعلام کند. هنگامی که دو دست خاص مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند، دست بالاتر برنده می‌شود و دست کمتر ارزش خود را از دست می‌دهد (اگر چه همچنان می‌تواند در برابر سایر بازیکنان پیروز شود). پس از اینکه دست خاص امتیاز خود را گرفت، بازیکنان باقیمانده کارت‌های خود را معرض دید قرار می‌دهند.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  نقد بازی فلاپ پوکر

ترتیب‌ دست‌های خاص

ترتیب دست‌های خاص به ترتیب صعودی به شرح زیر است:

جفت شش: یک دست با جفت شش و یک کارت فرد. وقتی دو بازیکن جفت شش دارند، بالاترین جفت را مقایسه کنید. اگر بالاترین جفت‌ها مساوی هستند، دومین جفت بالاتر را مقایسه کنید و در انتها کارت فرد را مقایسه کنید. برنده 3 امتیاز دریافت می‌کند.

سه دست کارت متوالی: دست‌های اول و وسط پنج کارت و دست سوم سه کارت با رتبه متوالی. اگر دو بازیکن سه دست کارت متوالی دارند، ابتدا ارزش دست اول را به هم مقایسه می‌کنیم، سپس اگر مساوی بودند، رتبه‌های متوالی دسته میانی و در نهایت اگر مساوی بودند، رتبه دست سوم را مقایسه می‌کنیم. برنده 3 امتیاز دریافت می‌کند.

سه فلاش: دست‌های اول و وسط فلاش پنج کارته و دست جلو فلاش سه کارته (فلاش یعنی کارت‌های از یک خال بدون ترتیب پشت سرهم). اگر دو بازیکن سه فلاش باشند، بازیکنی دست اول بهتری دارد، برنده می‌شود. در صورتی که دست اول یکسان بود، دست وسط بهتر برنده است. اگر دست وسط نیز یکسان بود، دست سوم برنده را تعیین می‌کنند. برنده 3 امتیاز دریافت می‌کند.

دست کاملا استریت: رتبه کارت‌های بازیکن بدون توجه به خال به این صورت است آس، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، سرباز، بی بی، شاه. اگر دو بازیکن این دست را داشته باشند، مساوی هستند. برنده 13 واحد دریافت می‌کند.

بازیکنی که یک دست خاص دارد می تواند انتخاب کند که آن را اعلام نکند، اما در عوض سه دست 5، 5 و 3 کارتی را به روش معمولی تنظیم کند. این حق برنده شدن خودکار را از دست می‌دهد، اما ممکن است گاهی امکان برنده شدن واحدهای بیشتری در تسویه حساب عادی وجود داشته باشد، زمانی که می‌توان پرداخت‌های اضافی را به دست آورد.