بازی باربو

معرفی بازی باربو (Barbu)

بازی باربو (Barbu) یک بازی با ورق است که به صورت چهار نفره انجام می‌شود. ما در این مقاله روش انجام این بازی را آموزش می‌دهیم.

بازیکنان و پخش کارت

برای انجام بازی باربو از یک بسته استاندارد 52تایی ورق استفاده می‌شود. رتبه‌بندی کارت‌ها در بازی باربو مانند پوکر به ترتیب آس، شاه، بی بی، سرباز، 10، 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3 و 2 است. در این بازی هیچ خال بر خال دیگر برتری ندارد. در طول یک مرحله، هر بازیکن یک بار باید هفت قرارداد را ایجاد کند.

اولین اعلام کننده به صورت تصادفی انتخاب می‌شود. در هفت دست اول، بازیکن اعلام کننده تغییر نمی‌کند. کارت‌های توسط بازیکن سمت راست اعلام کننده پخش می‌شود و توسط بازیکن مقابل اعلام کننده بُر زده می‌شود. بعد از اینکه بازیکن اصلی هفت قرارداد خود را ساخت، بازیکن سمت چپ او برای هفت قرارداد بعدی اعلام کننده می‌شود. بازی به همین ترتیب تا زمانی که همه هفت قرارداد را انجام دهند، ادامه می‌یابد. به این ترتیب یک بازی باربو شامل 28 دور می‌شود. در ابتدای هر دور اعلام کننده باید قرارداد آن دور را مشخص کنند.

هفت قرارداد در بازی باربو

در این بازی پنج قرارداد منفی و دو قرارداد مثبت وجود دارد.

در قرارداد منفی، برنده‌ای وجود ندارد. اعلام کننده حکم اول را تعیین می‌کند. بازیکنان باید در صورت امکان پیروی کنند. اما بازیکنی اگر کارت حکم را نداشد، می‌تواند هر کارتی را کنار بگذارد. برنده دست قبلی، حکم دست بعدی را تعیین می‌کند. توجه کنید یک دور شامل 13 دست می‌شود. در برخی از قراردادها محدودیت‌هایی وجود دارد که چه کارتی حکم شود.

قراردادهای منفی

قراردادهای منفی به شرح زیر است:

بدون برنده کارت‌ها

 هر بازیکنی به ازای هر دستی که برنده می‌شود، 2- امتیاز می‌گیرد. از آنجا که هر دور یک قرارداد 13 دست است، بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 26- است.

بدون بی بی

 هر بی بی 6- امتیاز می‌گیرد و بازیکنی که برنده دست شامل بی بی شود، این امتیاز منفی را دریافت می‌کند. بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 24- است. پس از اینکه یک دور بازی تمام شد، بازیکنی که بی بی را برده است، باید کارت خود را به رو بگذارد تا همه بتوانند ببینند که بی بی دست چه بازیکنی است. زمانی که چهار بی بی‌ بازی شوند، بازی پایان می‌یابد زیرا دیگر امتیازی برای آن دست وجود ندارد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  یادگیری بازی کارتی اسپار (Spar)

برنده دو دست آخر

 بازیکنی که برنده دست یکی مانده به اخر می‌شود 10- امتیاز دریافت می‌کند و بازیکنی که برنده دست آخر می‌شود 20- امتیاز دریافت می‌نمائید. بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 30- است.

بدون دل

هر دل 2- امتیاز دارد. هر بازیکن به تعداد کارت‌های دل‌های که می‌برد 2 امتیاز منفی دریافت می‌کند. البته امتیاز آس دل 6- است. بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 30- است. کارت‌های دل را که هر بازیکن برنده می‌شود باید تا پایان بازی به رو بگذارد تا همه ببینند چه کدام کارت دل را دارد. در این قرارداد بازیکنان نمی‌توانند حکم یک دست را دل بگذارند، مگر اینکه جز دل کارت دیگری نداشته باشد.

بدون شاه دل

کارت شاه دل20- امتیاز دارد. هر بازیکنی که این کارت را برنده شود 20 امتیاز از دست می‌دهد. در این قراداد نیز بازیکنی اجازه اینکه دل را حکم یک دست کند، ندارد مگر اینکه چیزی جز دل در دست او نباشد.

قراردادهای مثبت

قراردادهای مثبت به شرح زیر است:

حکم

اعلام کننده در ابتدا خال حکم را برای یک دور تعیین می‌کند. اعلام کننده باید دست اول را بازی کند. بازیکنان باید در صورت امکان از او پیروی کنند. مانند بازی حکم، بازیکن اگر کارت یکسان با کارت خال بازیکنان شروع کننده دارد باید آن را بگذارد. ولی اگر ندارد می‌تواند از کارت حکم استفاده کند و برنده آن دست شود.

بازیکنان در هر دست می‌توانند با یک خال متفاوت بازی را هدایت کنند، اما بازیکنان موظف هستند در هر دست با بالاترین کارت خود بازی کنند. این بدان معناست که اگر خال حکم یک دست را هدایت می‌کنند. بازیکنان موظفند نه تنها با کارت خال حکم بازی کنند، بلکه باید با بالاترین کارت خود بازی کنند. این قانون در مورد خال‌های دیگر به جز خال حکم نیز صدق می‌کند.

برنده هر دست، رهبر دست بعدی است. بازیکنان هر دست که برنده می‌شوند 5 امتیاز دریافت می‌کنند. از انجا که هر قرارداد 13 دست، بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 65 است.

دومینو

اعلام کننده یک رتبه را برای شروع بازی انتخاب می‌کند. به عنوان مثال اگر قرار است رتبه شروع 5 باشد، او می‌گوید دومینو از پنج. هدف در این قرارداد این است که زودتر از سایر بازیکنان از شر تمام کارت‌های دست خود خلاص شوید. هر بازیکن در نوبت خود، که طبق معمول با اعلام کننده شروع می‌شود، در صورت امکان، یک کارت قابل قبول را رو به بالا روی میز بگذارد.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  معرفی بازی قمار اِستاد آسیایی

کارت‌های قابل قبول کارت‌هایی هستند که هم رتبه با کارت انتخابی باشند، هم خال با آن باشند و یا یک رتبه مجاور کارت روی میز باشند. توجه داشته باشید که شما نمی‌توانید کارت هم خال دومینو را روی میز بیندازید، مگر اینکه کارت قبل یا بعد آن بازی شده باشد. به عنوان مثال اگر دومینو 5 گشنیز باشد، دارنده 7 گشنیز نمی‌تواند آن را بازی کند تا زمانی که 5 گشنیز و 6 گشنیز در جای خود قرار نگیرد. حتی اگر 7 پیک، 6، پیک، 5 پیک و 4 پیک قبلا بازی شده باشد.

بازیکنی که نمی‌تواند بازی کند، باید اعلام کنند و نوبت به بازیکن بعدی است. کارت‌های بازی شده باید به ترتیب روی میز چیده شوند. چهار کارت هم رتبه در وسط و سایر کارت‌های هم خال آن‌ها به ترتیب در دو طرف آن قرار می‌گیرد. بازی تا زمانی ادامه می‌یابد که هر چهار بازیکن تمام کارت‌های خود را بازی کنند. طبق معمول آس‌ها بالا و کارت 2 پایین است. بنابراین آخرین کارت‌های که بازی می‌شود آس و 2 هستند.

مثالی برای قرارداد دومینو

به عنوان مثال، بازیکن A دومینو 9 را انتخاب می‌کند و 9 دل را روی میز می‌گذارد. بازیکن  B کارت 9 پیک را می‌اندازد، بازیکن C کارت 10 پیک را می‌اندازد. کارت‌های قابل بازی برای بازیکن D، 9 خشت، 9 گشنیز، سرباز پیک، 8 پیک، 10 دل و 8 دل هستند. اگر بازیکن D هیچ کدام از اینها را نداشته باشد، نمی‌تواند بازی کند.

اولین بازیکنی که از بازی بیرون می‌رود امتیاز 45 می‌گیرد. بازی بین سه بازیکن دیگر ادامه می‌یابد و نفر دوم 20 امتیاز می‌گیرد. دو بازیکن اخر به بازی ادامه می‌دهد و بازیکن سوم که بیرون می‌رود 5 امتیاز و اخرین بازیکن 5- می‌گیرد. بنابراین مجموع امتیاز این قرارداد 65 است.

امتیازها با حیله‌گری انتخاب شده‌اند، به طوری که مجموع امتیازات بیش از هفت دست 0 می‌شود.

دو برابر شدن

پس از انتخاب قرارداد، هر بازیکن در نوبت خود بازی می‌کند. هر بازیکن یک فرصت برای دو برابر کردن دارد. یک بازیکن ممکن است همه، برخی یا هیچ کدام از بازیکنان را دو برابر کند. با این حال، اعلام کننده از این نظر محدود است. زیرا او فقط می‌تواند بازیکنی که او را دو برابر کرده است را دو برابر کند.

▬ این مطلب را هم بخوانید:  بررسی بازی کارت بی دل

در هر سری هفت دست، هر بازیکن موظف است حداقل دو بار اعلام کننده را دو برابر کند.

در دو قرار داد مثبت، سایر بازیکنان ممکن فقط اعلام کننده را دو برابر کنند. اعلام کننده ممکن است کسانی را که او را دو برابر کرده‌اند، طبق معمول دو برابر کند.

دو برابر کردن، در واقع یک شرط بندی جانبی بین دو بازیکن است. وقتی بازیکن دیگری را دو برابر کنید، یعنی شما انتظار دارید دست بهتر از او از نظر امتیازی داشته باشید.

امتیازدهی در بازی باربو

دو برابر کردن را باید در برگه امتیاز بازی باربو ثبت کنید. برای اینکه مطمئن شوید همه بازیکنان دو بار اعلام کننده را دو برابر کرده‌اند.

در پایان یک دست امتیازها محاسبه می‌شود. ابتدا امتیازاتی که بازیکنان کسب کرده یا از دست داده‌اند، یادادشت می‌شود. سپس تاثیرات دو برابر کردن زوج به زوج برای هر یک از شش جفت بازیکن محاسبه می‌شود.

اگر هیچ یک از دو بازیکن، دیگری را دو برابر نکرده باشد، هیچ پرداخت جانبی وجود ندارد.

در صورتی که فقط یکی از یک جفت بازیکن، دیگری را دو برابر کرده باشد، تفاوت بین امتیازات خام آنها محاسبه می‌شود و این تفاوت به امتیاز بازیکنی که بهتر عمل کرده است اضافه می‌شود و از امتیاز بازیکنی که بدتر عمل کرده کم می شود.

اگر هر یک از یک جفت بازیکن، دیگری را دوبرابر کرده باشد، تفاوت بین امتیازات خام آنها محاسبه و دو برابر می‌شود و این تفاوت به امتیاز بازیکنی که بهتر عمل کرده اضافه و از امتیاز بازیکن بدتر کم می‌شود.

استراتژی‌های بازی باربو

اگر در دست خود تعداد زیادی دل دارید، بهتر قرارداد بدون دل یا بدون شاه دل را انتخاب کنید. زیرا در این دو قرارداد بازیکنان نمی‌توانند حکم دل را برای دست‌های خود تعیین کنند و شما نیز به خاطر داشتن کارت دل بیشتر، کارت‌های کمتری از خال‌های دیگر دارید. در نتیجه فرصت بیشتری برای دور انداختن کارت‌های خود دارید.