تبلیغات

اولین شرط فضایی تاریخ

 

در سال 1964 اقای دیوید ترلفال با کمپانی ویلیام هیل شرط بست تا قبل از سال 1970 انسان بر روی یکی از سیاره ها و اجرام اسمانی پا خواهد گذاشت ، اون زمان مبلغ 10 پوند شرط بست معادل 170 پوند امروز ، سرانجام در سال 1969 نیل ارمسترانگ موفق شد بر روی ماه قدم بگذارد ، و اقای ترلفال مبلغ 50 هزار پوند معادل 860 هزار پوند (حدود 4 میلیارد و 200 ملیون تومان ) در حال حاضر برنده شد ، جالبه بدونید این اولین شرط فضایی تاریخ بود که ویلیام هیل رو متحمل پرداخت مبلغ خیلی سنگینی کرد

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left