تبلیغات

⭕️نماینده‌ مجلس: شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد

غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:

🔸 شرط بندی در شمشیر بازی، سوارکاری اعم از شتر سواری، قاطر سواری مشکلی ندارد.این موضوع نص صریح فقه است و بر اساس روایات و مراجع است.

🔸 شرط بندی روی مسائل دفاعی اشکال ندارد. شرط بندی روی موشک اشکالی ندارد. هرچیزی که سیستم دفاعی ما را تقویت کند اشکالی ندارد.

🔸 خارج از این موارد که استثنا شده در شرط بندی را جرم میدانیم.

Www.Shartmag.com ورود به سایت «با آنتی فیلتر»