ریچارد اکیت مدیر عامل Betway

ریچارد اکیت مدیر عامل Betway

اقای مرموز هیچ صفحه اجتماعی نداره ،کلا 2 عکس در نت داره و در جزیره ای کوچک در ایرلند زندگی میکنه و یکی از بزرگترین بنگاهای شرطبندی جهان رو هم اداره میکنه

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet