معرفی مایکل بلومبرگ، نابغه دنیای بیزینس که وال‌استریت را دگرگون کرد

معرفی مایکل بلومبرگ، نابغه دنیای بیزینس که وال‌استریت را دگرگون کرد

معرفی مایکل بلومبرگ، نابغه دنیای بیزینس که وال‌استریت را دگرگون کرد   شهردار، کارآفرین، کاندیدای دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، غول وال‌استریت و … صفت‌هایی است…