تبلیغات

 

طالبان-قماربازان

(ویدئو) طالبان قماربازان را در شهر چرخاند

 

در ادامه جنایات طالبان و ایجاد وحشت در میان مردم امروز طالبان در شهر ایبک، مرکز ولایت سمنگان چند تن را به اتهام قماربازی با شعار «مرگ به قماربازان» گشت عبرت دادند.

جلالی آمر اول شهری می‌گوید که قماربازان را بالفعل گرفته بودند و این کار به هدف عبرت صورت گرفته است.

 

  • تبلیغاتads right
    تبلیغاتads left