تبلیغات

جنجال در لاس وگاس!!

خشم «کاردی بی» و پرتاب میکروفون به سوی یک تماشاگر

کاردی بی خواننده سرشناس آمریکایی، روز شنبه یکم مرداد و در زمان اجرای کنسرت در لاس‌وگاس، میکروفونش را با عصبانیت به سمت تماشاگری که نوشیدنی به سمت او پاشیده بود، پرت کرد.