تبلیغات

چطور با 200 هزار تومان 80 میلیون در سایت های شرط بندی باختم + ویدئو

ویدئو که میبینید مربوط به برنامه ورزش تعطیل نیست هست که دیروز از شبکه ورزش پخش شد. در این آیتم از برنامه ورزش تعطیل نیست، دو مال باخته که یکی مبلغ 200 میلیون تومان و دیگری 80 میلیون تومان را در وبسایت های شرطبندی از دست داده بود باهاشون مصاحبه شد!
یکی از آن ها نوجوانی 18 ساله است که در ابتدا با 200 هزار تومان توانسته بود 10 میلیون تومان ببرد ولی طمع باعث شد تا علاوه بر باختن آن 10 میلیون، 80 میلیون تومان دیگر از حساب مادرش خارج کند و در همان وبسایت از دست بدهد!
فرد دوم نیز با دویست میلیون تومان وارد این بازی شد و بعد از دو برابر شدن ثروتش، همه آن را از دست داد!