جدول آموزش هندیکپ

هندیکپ به زبان ساده یعنی آوانس . مطابق جدول قرار داده شده طبق نتیجه بازی شما میفهمید که هر بازی در صورت برد ، مساوی یا باخت تیم انتخابی خودتون مطابق هر هندیکپ (هندکیپ) انتخابی شما چه نتیجه ای برای شرط شما اتفاق می افتد.