تبلیغات

کازینوها با تجهیزات مخصوص دوران کرونا؛ در انتظار بازگشایی

 

کازینوهای نوادا آماده بازگشایی با تجهیزات جدید هستند، اما هنوز مشخص نیست که چه زمانی اجازه بازگشایی کازینوها داده می شود.

شیوع ویروس کرونا در ایالت های مختلف آمریکا هم باعث تعطیلی کازینوها شده است.

حالا کازینوها پیش از آغاز فعالیت دوباره شان، با در نظر گرفتن شیلدهای محافظ برای دستگاه های بازی به استقبال بازگشایی مجدد شده اند.

تبلیغاتads right
تبلیغاتads left
تبلیغاتcanonbet