چرا عاشق MMA برای شرط بندی هستم!؟

سمت چپی یکی از بهترین قهرمانان MMA عه.
سمت راستی تو یه خانواده درب و داغون به دنیا اومده، پدر الکلی و معتاد، پدرش همیشه مادرش رو بطور وحشیانه میزده، چند بار تهدیدش کرده که میکشمت.
خودش یه بار میگفت اگه MMA رو پیدا نمیکردم الان یا مرده بودم، یا زندان بودم و یا تو ‏یه تریلر داشتم کراک درست میکردم. بخاطر همه این خشونتهایی که تو بچگی دیده خودشم یخورده سایکوپثه!

علاوه بر اینا چند سال پیش تصادف کرد، دکترا میگفتن دیگه هرگز نمیتونی مبارزه کنی، ولی کرد. علاوه بر اون رقیبش جزو بهترین ها بود و همه دست کم میگرفتنش، حتی خودش. ولی امشب قهرمان جهان شد.
‏یه بار دیگه بگم که همه حتی گزارشگرها و تحلیل گرها میگفتن که اصولا نباید اینجا میبود و نباید مسابقه ی قهرمانی میداد! شانس بردنش رو خیلی خیلی جزئی تخمین میزدن!ولی شد!
اگه از این نشه انرژی و انگیزه گرفت از چی میشه واقعا؟